Takaisin

Työnantajan on selvitettävä työajoista johtuvat vaaratekijät

Työturvallisuuslaki muuttuu 1. kesäkuuta 2013. Jatkossa työnantajan on selvitettävä ja arvioitava myös työajoista johtuvat haitta- ja vaaratekijät.

 

Työtapaturmien sekä työperäisten vammojen ja sairauksien on todettu lisääntyvän, kun viikoittainen työaika ylittää 40 tuntia. Tapaturmariskin suuruuteen vaikuttaa työajan keston lisäksi työn tauottaminen.

Työaikoihin liittyviä vaaroja tulee arvioida yhdessä muiden vaara- ja haittatekijöiden kanssa, eikä erillään. Näin voidaan tehokkaammin ehkäistä sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä lisätä työssä jaksamista.