Takaisin

Työmaalle ei ole asiaa ilman veronumeroa

Vanhojen rakennustyömaiden armonaika veronumeron suhteen loppuu tällä viikolla. Perjantaista lähtien rakennustyömailla työskenteleviltä on löydyttävä kuvallinen veronumerohenkilökortti. Suomalaisilla asia on melko hyvin hoidossa, mutta ulkomaisilta työntekijöiltä kortteja puuttuu muun muassa Pohjanmaalla.

Ennen syyskuuta 2012 alkaneiden rakennustyömaiden siirtymäaika umpeutuu helmikuun lopussa. Sen jälkeen kaikilla työntekijöillä rakennustyömailla täytyy olla mukanaan kortti, jossa on työntekijän nimi ja kuva sekä yrityksen nimi, y-tunnus ja veronumero. Uusia rakennustyömaita laki on koskenut jo voimaantulostaan eli viime syksystä alkaen.

Kortin tarvitsevat jatkossa kaikki niin sanotusti aidan sisällä työskentelevät siivoojista vartijoihin ja kirvesmiehistä arkkitehtiin, eivät kuitenkaan tavarantoimittajat. Kortin hankkiminen on työnantajan tehtävä. Alihankkijan on siis hankittava kortit työntekijöilleen, jotka taas esittävät kortin pääurakoitsijalle. Tämä pitää listaa työmaalla työskentelevistä rakentajista.

Ylen uutisten haastattelema Pohjanmaan aluetoimitsija Raimo Pohjola kertoo, että ”ennen syyskuun alkua aloitettuja työmaita on muutamia kymmeniä”. Saman verran lie työntekijöitä, joilta kortti puuttuu, arvioi aluetoimitsija Raimo Pohjola.

– Suomalaisilla työntekijöillä korttiasia on hoidossa, ulkomaalaisilta kortteja vielä puuttuu.

Pohjolan mukaan näissä tapauksissa ei voi olla kyse tietämättömyydestä, pikemminkin välinpitämättömyydestä. Toisaalta voi olla, että töihin tultaessa on ajateltu urakan olevan ohi ennen maaliskuuta.

Uudistuksen tarkoituksena on kitkeä harmaata taloutta, ja aluetoimitsija Raimo Pohjola pitää keinoa lupaavana:

– Näkisin, että tämä on yksi parhaimmista tavoista pitää kurissa ja kitkeä harmaata taloutta. Ainakin tällä hetkellä olen aika luottavaisin mielin.

-Toistaiseksi vaatimus ei myöskään koske omakotitalojen rakennustyömaita tai remontteja. Nämäkin työt tullevat jatkossa korttien piiriin, sillä harmaa talous toimii sielläkin. Näkisin, että tämä on yksi parhaimmista tavoista pitää kurissa ja kitkeä harmaata taloutta

Korttitilannetta valvovat sekä Rakennusliitto että aluehallintovirasto. Kotiin unohtuminen ei Pohjolan mukaan riitä selitykseksi, vaan kortiton työntekijä poistetaan työmaalta. Muista rangaistuksista päättää aluehallintovirasto. Lakimuutosta kannatetaan alalla, sanoo Raimo Pohjola:

– Vastaan ei todellakaan olla, tämä on saanut kyllä erittäin positiivisen vastaanoton. Soraääniä ei ole paljon kuulunut.

– Veronumeron lisäämisellä tunnistekorttiin pyritään varmistamaan se, että jokainen yhteiselle työmaalle työskentelemään tuleva on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Tämä on perusedellytys työntekijöiden ja heidän työnantajiensa verovalvonnalle, ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta korostaa.

Veronumero on 12-merkkinen yksilöllinen numerosarja, josta ei voi päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa. Verohallinnosta saatu veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa esimerkiksi työnantajaa tai työmaata.

Veronumerorekisteriin merkitty 475 652 henkilöä

Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä edellyttää lisäksi, että kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden veronumerot merkitään Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Vasta merkinnän jälkeen työntekijä on oikeutettu työskentelemään työmaalla.

Julkinen veronumerorekisteri avattiin elokuussa 2012. Rekisteristä työnantaja voi tarkistaa rakennustyömaalla työskentelevän nimen ja veronumeron perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin. Rekisteriin on merkitty nyt 475 652 henkilöä, joista 39 122 on ulkomaalaisia.

Veronumerorekisteriin merkitseminen: työntekijä voi itse pyytää rekisterimerkintää tai työnantaja voi esittää pyynnön työntekijän puolesta. Työntekijä voi pyytää rekisterimerkintää puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti. Merkintää ei poisteta rekisteristä ilman työntekijän pyyntöä. Ulkomaalainen työntekijä merkitään julkiseen veronumerorekisteriin yleensä henkilötunnuksen antamisen yhteydessä.

Työnantajalla on mahdollisuus tarkistaa työntekijöidensä kuuluminen rekisteriin ja tilata heille veronumerot keskitetysti toimittamalla Verohallintoon työntekijöiden henkilötunnukset. Verohallinto lähettää työntekijöiden veronumerot työnantajalle. Samalla työnantaja voi pyytää, että rakennusalan veronumerorekisteriin merkitään ne työntekijät, jotka eivät vielä ole rekisterissä.

Ilmoitusvelvollisuus urakoista ja työntekijöistä tulee voimaan vuonna 2014

Vuonna 2014 rakennustyömailla otetaan käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva erityinen ilmoitusvelvollisuus. Menettelyssä työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaajista ja kukin tilaaja ilmoittaa omat aliurakkansa kuukausittain Verohallinnolle.

Verohallinto hyödyntää tietoja reaaliaikaisessa verovalvonnassa. Lisäksi tietojen avulla voidaan arvioida asiakkaiden verotusstatusta ja rekisteröintitarvetta.

Kaikilla näillä toimilla tähdätään harmaan talouden torjuntaan.