Takaisin

Hiljainen hetki lähestyy

Rakennusalalla vietettävä Hiljainen hetki lähestyy. Kaikki rakennusteollisuuden työpaikat ja työmaat hiljenevät ensi tiistaina 12.2.2013 tasan klo 13.00.

Rakennusalan yhteistä Hiljaista hetkeä vietetään perinteisesti edellisenä vuonna kaikkien rakennusalan työtapaturmissa kuolleiden muistolle.

Hetken alkaessa klo 13.00 työt lopetetaan kaikissa Rakennusteollisuuden työpaikoilla ja työmailla.

Rakentajien hiljaisella hetkellä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että kuolema vierailee rakennusteollisuuden toimialojen työpaikoilla ja työmailla aivan liian usein. Viime vuonna aloilla menehtyi tapaturmaisesti 10 henkeä. Kuolemantapausten lisäksi alalla sattuu lukuisia tapaturmia, jotka johtavat pysyvään vammautumiseen ja työkyvyttömyyteen.

”Rakennusalalle sattuneiden tapaturmamääriä tarkasteltaessa voidaan päätellä, että rakennusalan työsuojelun toteutumisessa on tapahtunut kahtalaista kehitystä. Toisaalta on olemassa hyviä rakennusalan yrityksiä, joissa työsuojelun taso on parantunut ja työtapaturmien määrä on vähentynyt. Toisaalta meillä on aikamoinen joukko rakennusalan yrityksiä, joissa työsuojeluosaaminen, resurssit ja ennen kaikkea yleinen asenne työsuojeluun on erittäin heikossa jamassa”, sanoo Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen.

Hyvä työsuojelun taso koostuu monista asioista. Onnistunut ja toimiva työsuojelu on yhdistelmä todellisia käytännön toimia ja oikeaa asennetta. Hyvällä yhteistoiminnalla voidaan vähentää työtapaturmia, kuolemantapauksia ja ammattitauteja. Työpaikan yleinen siisteys ja pölyttömyys sekä oikeat työvälineet ennaltaehkäisevät ammattitautien syntymistä. Työsuojelun tasoa on mahdollista nostaa ja suunnitelmallisella toiminnalla voidaan saavuttaa 0-tapaturman taso.

Lisätietoja:

Rakennusliitto

Työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen, puh. 050 5270449

Sosiaalisihteeri   Tiina Nurmi-Kokko,  puh  050 2783