Takaisin

Veronumerorekisterissä jo 244 717 henkilöä

Rakennusalan veronumerorekisteriin on merkitty nyt 244 717 henkilöä, joista 27 098 on ulkomaalaisia.

Veronumero tulee täydellä voimalla voimaan kaikilla rakennusalan työpaikoilla maaliskuun alusta lähtien. Sen jälkeen kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä tulee olla veronumero. Edes vastaava mestari tai arkkitehti ei voi olla työmaa-alueella ilman tunnistekorttia ja veronumeroa.

Ainoan poikkeuksen tekee työmaalle tavaraa tuova autokuski. Lisäksi yksityisten rakennuttamilla omakotitalotyömailla ei tunnistekorttia ja veronumeroa tarvitse käyttää.

Elokuussa avatusta veronumerorekisteristä voi tarkistaa rakennustyömaalla työskentelevän henkilön etu- ja sukunimen sekä hänen veronumeronsa perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin.

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Työntekijä voi esittää pyynnön puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti.

Työnantajalla on mahdollisuus tilata työntekijöidensä veronumerot keskitetysti Verohallinnolta toimittamalla Verohallintoon työntekijöidensä henkilötunnukset. Verohallinto lähettää työntekijöiden veronumerot työnantajalle. Samalla työnantaja pyytää, että työntekijät merkitään rakennusalan veronumerorekisteriin.

Rakennusliitto tehostaa työmaatarkastuksiaan entisestään maaliskuun alusta lähtien. Työmaista, joilla havaitaan puutteita veronumeron käytössä, ilmoitetaan järjestään viranomaisille toimenpiteitä varten.