Takaisin

Puheenjohtaja Harjuniemi: Korkotukituotannon rajoitusaika 20 vuoteen

Asuntopoliittisilla toimilla voidaan merkittävästi lisätä vuokra-asuntotarjontaa. Etenkin kasvualueilla vuokra-asuntopula huutaa käytännöllistä politiikkaa. Samalla on tuhansia työttömiä rakentajia valmiina rakentamaan asuntoja.

Tarjonnan lisääminen alentaa väistämättä vuokralla asumisen hintaa pidemmällä aikavälillä. Yhteiskunnan tukeman tuotannon ehdot vaikuttavat myös vuokriin sekä talojen tuottajien mahdollisuuksiin huoltaa ja korjata vuokrataloja.

Nykyisin normaalien tuettujen vuokra-asuntojen vuokrakäyttö ja vuokranmääritys on rajoitettu 40 vuodeksi. Asuntoihin tuotantotukena saatava korkotuki kestää 23 vuotta vähitellen nollautuen. Rajoituksista johtuu se, että kohteiden lainat eivät juuri ole lyhentyneet korkotuen päättyessä. Kuitenkin 20 vuoden jälkeen alkavat talojen korjaukset suurempien lyhennyserien lisäksi. Edessä ovat talojen talousongelmat ja kovat paineet vuokriin. Korkotuen asettamat rajoitteet tekevät siis nykyisen tuetun tuotannon erittäin hankalaksi toteuttaa. Niinpä tänä vuonna ei päästä edes 1000 tavallisen tuetun vuokra-asunnon aloitukseen.

Ratkaisu tähän ongelmaan olisi korkotukimalli, jossa kohteen vuokrakäyttövelvoite olisi 20 vuotta ja vuokranmääritys säädeltyä vaikkapa 10 ensimmäistä vuotta. Tälle 10 vuoden ajalle korkotuki voisi olla suurempi. Korkotuki kestäisi 20 (10+10) vuotta, yhtä kauan kuin kohteessa on rajoituksia. Tämänkaltaista mallia on esittänyt aiemmin VVO.

Malli mahdollistaisi tasaisen vuokrakehityksen, mahdollisuuden varautua korjauksiin sekä nykyistä hieman etupainoisemman lainojen lyhentämisen. 20 vuoden kuluttua omat varat mahdollistavat myös uuden rahoituksen neuvottelemisen. Vuokraustoimintaa harjoittavat yhteisöt jatkavat lähtökohtaisesti talon vuokrauskäyttöä, onhan kysymys niiden olemassaolon tarkoituksesta.

Keveämpi korkotukimalli olisi myös omiaan saamaan alalle uusia toimijoita, joita maan hallituskin haluaa toteuttamaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa.