Teave koroonaviirusest ehitajatele

Koroonaviiruse levimine mõjutab märkimisväärselt ehitajate töö- ja perekonnaelu. Koroonaga seoses tuleb uut teavet ja tõlgendusi peaaegu igapäevaselt. Sellest uudisest leiate tähtsamad asjad eesti keeles. Kiiremini värskendatud infot leiad netilehekülgedelt soome keeles. Haigestumine ja karantiin Minul on köha või muud külmetuse- või paragripi sümptomid. Kuidas tegutsen? Ärge minge tööle. Teatage haigusest oma tööandjale töökoha kommete kohaselt. […]

Read more

Ehitusalal uus kollektiivleping

Soome Ehitusliit ja Ehitustööstuse Liit RT (Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT) saavutasid läbirääkimiste teel 9.5.2018 kokkuleppe kõigi nimetatud liitude lepinguliste tegevusalade kohta. Ehitusliidu juhatus kiitis lepingud heaks 15.5.2018 ja hiljem on need heaks kiidetud ka tööandjate ametiliitudes. Lepingud sisaldavad ühiseid punkte, mis lisatakse samal kujul kõigile kollektiivlepingutele. Lisaks on tegevusalapõhistes lepingutes lepitud eraldi kokku kõnealuse tegevusala […]

Read more

Rakennusliitto tühistas enne töösulgu planeeritud streigid

Rakennusliitto tühistas ettevõtetele Betonimestarit Oy, Betset Oy, Parma Oy, Rajaville Oy, Parmarail Oy, Rudus Oy ja Ruskon Betoni Oy suunatud streigid. Streigid oli planeeritud 3 mail, 4 mail, 7 mail ja 8 mail. Streigiteade oli suunatud eelnimetatud firmadele, nende tütarfirmadele ja samasse koserni kuuluvate ettevõtete töös, kus järgitakse ehitustoodete tööstuse ala kollektiivlepingut. Samas tühistati ka […]

Read more

EHITUSTÖÖSTUSE STREIGIPÄEVAD

Miks streigitakse? Ehitusliidu valdkondade kollektiivlepingu läbirääkimised ei ole tulemusi andnud. Tööandjad pakuvad endiselt vaid avalikkuses arutlusel olnud majanduselu keskliidu (sm Elinkeinoelämän keskusliitto) määratud palgatõusu. Lisaks sellele soovivad tööandjad, et Ehitusliit kiidaks tagantjärele heaks konkurentsivõime lepingu (sm kiky-sopimus) halvemad tingimused, pühapäeva lisatasude kaotamise ja renditöö täieliku vabakslaskmise. Millal streigitakse? aasta kevade streigipäevad: 19.4.18 reede 20.04 esmaspäev […]

Read more

SÕLMIMATA KOLLEKTIIVLEPINGUST TULENEV ÜLETUNNITÖÖ KEELD

  Alates 1.3.2018 kõigil Soome Ehitusliidu lepingujärgsetel tegevusaladel Ületunnitöö keelu ajal tehakse Ehitusliidu kõigil lepingujärgsetel tegevusaladel töid vaid esmaspäevast reedeni ajavahemikus kl 07.00–16.00. Sellest erinevaid tööaegu, mille kehtivus algas enne 1.2.2018, võib järgida ka edaspidi. Pärast nimetatud kuupäeva alanud vahetustega töid või muid erandlikke tööaja vorme ei või enam jätkata ega alustada ka uusi. Kõik […]

Read more

POLIITILISE STREIGI 2.2.2018 kell 00:00-24:00

Reedel, 2.02.2018 kl 00.00 katkestavad ehitajad töö. Streik jätkub reedel kuni kl 24.00, s.t see kestab terve ööpäeva. Streik puudutab kõiki liidu valdkondi, v.a ehitussektori selliste tootmisprotsessidega tööstusharud, mille puhul eeldatakse tootmismahtude järk-järgulist vähendamist. Kui midagi jääb ebaselgeks, võite küsida nõu oma töökoha usaldusisikult või helistada Ehitusliidu liikmenumbrile (020 690 232). Kõne maksab tavahinna. See on ametiühingu […]

Read more

Eestlastest liikmete töötuskindlustusega esineb probleeme

Mitu Ehitusliitu kuuluvat töötuks jäänud eestlast on kokku puutunud probleemidega töötu päevaraha saamisel. Selle põhjuseks on Euroopa liidu ja Soome sotsiaalkaitset reguleerivad õigusaktid. Koondatud eestlasest ehitaja saab ehitusala töötukassast päevaraha normaalselt. Vallandatud töötaja puhul peab kassa välja selgitama, kas töötaja püsiv elukoht on Eestis. Kui on, siis ei tohi ehitusala töötukassa seaduse järgi maksta töötu […]

Read more