Go back

Teave koroonaviirusest ehitajatele

Koroonaviiruse levimine mõjutab märkimisväärselt ehitajate töö- ja perekonnaelu. Koroonaga seoses tuleb uut teavet ja tõlgendusi peaaegu igapäevaselt. Sellest uudisest leiate tähtsamad asjad eesti keeles. Kiiremini värskendatud infot leiad netilehekülgedelt soome keeles.

Käeolev uudis on uuendatud 08.07.2021.

Haigestumine ja karantiin

Minul on köha või muud külmetuse- või paragripi sümptomid. Kuidas tegutsen?

Ärge minge tööle. Teatage haigusest oma tööandjale töökoha kommete kohaselt. Tegutsege tööandja juhiste kohaselt. Kui vajate haiguslehte, võite võimalikult saada selle telefonitsi töötervishoiust või tervisekeskusest.

Mind on määratud karantiini. Kuidas tegutsen?

Karantiini või isolatsiooni saab määrata ainult omavalitsuse või haiglaraviringkonna nakkushaiguste eest vastutav arst. Kui teid või teie alla 16-aastane laps on määratud karantiini, teatage sellest kohe oma tööandjale.

Kela: Nakkushaiguse päevaraha võib saada ka Soomes ravikindlustamata töötaja

Lähedaste hoidmine

Minu lähedane on haigestunud ja vajab mind. Kuidas tegutsen?

Kui te ei saa üle 10-aastase lapse, kaasa või eaka vanema haiguse tõttu tööle minna, leppige tööandjaga kokku puudumine tungivatel perekondlikel põhjustel. Tööandjal ei ole kohustust selle aja eest palka maksta. Vestelge oma tööandjaga võimalusest sundpuhkusele saatmisest või kasutage näiteks aastapuhkusepäevi.

Alla 10-aastase lapse haigestumise puhul on teil ehitusalal teatud eeldustel õigus palgalisele puudumisele lapse hoidmise korraldamiseks. Kontrolli seda oma töölepingust.

Välismaareisid

Tulin välismaareisilt tagasi Soome. Kuidas tegutsen?

Tööandja võib määrata teid püsima kodus näiteks kaks nädalat peale reisi. Selle aja eest peab tööandja maksma teile töövahetuste kohast palka. Kui tööandja ei nõustu palka maksma, pöörduge oma ettevõtte peausaldusisiku või Ehitusliidu esindaja poole.

Tulin välismaalt tagasi, ja mu tööandja soovib, et ma tulen kohe tööle, kuigi soovitus on püsida 14 ööpäeva karantiinile vastavates tingimustes. Kuidas tegutsen?

Välisministeeriumi soovitusel peavad viibima teatud riikidest Soome saabuvad isikud 10 päeva eneseisolatsioonis. Välisministeeriumi juhistega on võimalik tutvuda siin. Tööandjal ei ole siiski kohustust välisministeeriumi soovitust järgida. Kui siiski koju jääte, ei pea tööandja palka maksma. Vestelge oma tööandjaga võimalusest koju jääda, näiteks sundpuhkusest või puhkuse pidamisest.

Käin Soomes tööl Eestist. Kas koroona mõjutab minu liikumist?

Tööle reisimine on lubatud.

Lisateave siseministeeriumi avalduses.

Sundpuhkused (lomautukset) ja koostöönõupidamised (yt-neuvottelut)

Ma ei saa tööd teha, sest töökoht on suletud. Kuidas tegutsen?

Kui koroonaviirus takistab töötegu, kuigi töötaja ei ole haigestunud või karantiini sattunud, on tööandjal õigus määrata töötaja muule töölepingukohasele tööle. Tööandja maksab sel juhul normaalselt palka.

Kui tööandja ei ole suuteline mõõdukalt muud tööd pakkuma, tuleb tal anda sundpuhkusteade enne sundpuhkuse algamist. Kui sundpuhkus tuleneb koroonaviirusest, koostöönõupidamisi ei vajata, ja sundpuhkusajaks võib kokku leppida 1-14 päeva.

Tööandja saatis mind sundpuhkusele. Kuidas tegutsen?

  1. Registreerige Töö- ja Ettevõtlusbüroos (TE-toimisto) esimesel sundpuhkuspäeval. Kui teid sundpuhkusele saadetakse, registreerige Töö- ja Ettevõtlusbüroos hiljemalt esimesel sundpuhkuspäeval te-palvelut.fi. Sundpuhkuse põhjus tuleb nimetada. Kõne all on sundpuhkusega kõrvutatav põhjus (lomautukseen rinnastettava syy). Töö- ja Ettevõtlusbüroo kirjutab kassale tõendi.
  2. Saatke päevarahataotlus kahe nädala pärast. Kui olete olnud suundpuhkusel kaks tervet kalendrinädalat, saatke päevarahataotlus Ehituskassasse (Rakennuskassa) meelsamini eAsioinnin Kassa vajab taotluse lisaks vähemalt sundpuhkusteadet ja palgatõendit minimaalselt 26 kalendrinädalalt enne sundpuhkuse algamist.
  3. Saatke jätkutaotlus nelja nädala tagant.

Ehitusvaldkonna töötukassa

Muud teemad

Objektil kehtib kliendi poolt kehtestatud maski kandmise kohustus. Kes annab töötajatele maskid: klient, minu tööandja või muretsen töötajana ise?

Tööohutusega seotud kulude, k.a maskide soetamise eest vastutab Teie tööandja. Tööandja ja klient lepivad omavahel kokku, kes millised kulud enda kanda võtab, tööandja peale ei tohi neid kulutusi panna.

Minu töökohal hügieeninõuete täitmisega ei tegeleta. Saadaval ei ole ei seepi ega käte desinfitseerimisvahendit, kuigi töötajad on seda küsinud. Ka muid ettevaatusabinõusid ei ole ette nähtud. Viirushaiguse nähtudega töötajatel palutakse olla tööl, kui enesetunne seda lubab. Millised on tööandja ja otseste ülemuste kohustused ja mida on minul võimalik teha?

Tööohutuse ja töö tervislikkuse tagamine on tööandja ülesanne: näiteks tuleb tagada ruumide piisav korrashoid ja probleemivaba kätepesu. Lisaks tavalisele kätepesuvõimalusele peab panema tööandja praegusel ajal käte desinfitseerimisvahendid puhkeruumide eri kohtadesse kõikidele töötajatele kättesaadavasse ulatusse. Kui Teie töökohal ei ole vajalikud ettevaatusabinõud tagatud, võtke palun ühendust oma ettevõtte või objekti töökaitsevolinikuga. Kui probleemi ei õnnestu lahendada objektisiseselt, tuleb võtta ühendust Ehitusliidu piirkonnaesindajaga.

Ametlike juhiste kohaselt ei tohi minna praegusel ajal tööle isegi kõige kergemate haigussümptomitega. Ettevõtetele on soovitatud, et nad rakendaksid haiguspuhkuste korral kõikide töötajate puhul nn tõendita teavitamist (omailmoitusmenettely) ja pikendaksid seda vähemalt 5 päevani. Selle kohaldamine sõltub siiski konkreetsest tööandjast. Kui vajate haiguse tõttu puudumise kohta ka arstitõendit, võite küsida seda kas töötervishoiust või polikliinikust.

Tööandja kohustuseks on tagada, et ehitusobjektil oleks töötajate jaoks olemas piisaval hulgal nõuetekohaseid puhkeruume. Puhkeruume tuleb koristada iga päev, vajadusel ka sagedamini. Kõnealune nõue ehitusobjektide personaliruumide kohta eeldab seda ka tavaolukorras.

Tööandja võib otsustada, et tööriiete vahetamine hommikuti ja töövahetuse lõpus toimub hajutatult, et kõik ei oleks korraga riideid vahetamas. Ka lõuna- ja kohvipausid võiks toimuda puhkeruumis ühise kokkuleppe alusel hajutatult. Arvestada tuleb töötajate ohutu kaugusega üksteisest.

Koroonaviiruse leviku ja ehitaja jõuvarude jätkumise seisukohast ei sobi selline lahendus, kus puhkeruumide kasutamise piiramine toimuks lõunapauside õue üleviimise näol ja tööriiete edasi-tagasi vedamisega kodu ja töö vahet, et puhkeruumis oleks võimalikult vähe liikumist. Ehitajad puhkavad, pesevad ja söövad puhkeruumides, mitte õues lumehanges. Tööriided on kaitseriided ja neid tuleb hoida objekti puhkeruumides olevates riidekappides.

Praegusel erakorralisel ajal peavad suutma nii tööandja kui töödejuht tagada, et töötajatel oleksid olemas puhkehetkede jaoks vajalikud puhkeruumid. Tööandja peab kontrollima ka puhkeruumide turvalist kasutamist. Loomulikult peavad järgima etteantud juhiseid ka töötajad.