Teave koroonaviirusest ehitajatele

Koroonaviiruse levimine mõjutab märkimisväärselt ehitajate töö- ja perekonnaelu. Koroonaga seoses tuleb uut teavet ja tõlgendusi peaaegu igapäevaselt. Sellest uudisest leiate tähtsamad asjad eesti keeles. Kiiremini värskendatud infot leiad netilehekülgedelt soome keeles.

Haigestumine ja karantiin

Minul on köha või muud külmetuse- või paragripi sümptomid. Kuidas tegutsen?

Ärge minge tööle. Teatage haigusest oma tööandjale töökoha kommete kohaselt. Tegutsege tööandja juhiste kohaselt. Kui vajate haiguslehte, võite võimalikult saada selle telefonitsi töötervishoiust või tervisekeskusest.

Mind on määratud karantiini. Kuidas tegutsen?

Karantiini või isolatsiooni saab määrata ainult omavalitsuse või haiglaraviringkonna nakkushaiguste eest vastutav arst. Kui teid või teie alla 16-aastane laps on määratud karantiini, teatage sellest kohe oma tööandjale.

Lähedaste hoidmine

Minu lähedane on haigestunud ja vajab mind. Kuidas tegutsen?

Kui te ei saa üle 10-aastase lapse, kaasa või eaka vanema haiguse tõttu tööle minna, leppige tööandjaga kokku puudumine tungivatel perekondlikel põhjustel. Tööandjal ei ole kohustust selle aja eest palka maksta. Vestelge oma tööandjaga võimalusest sundpuhkusele saatmisest või kasutage näiteks aastapuhkusepäevi.

Alla 10-aastase lapse haigestumise puhul on teil ehitusalal teatud eeldustel õigus palgalisele puudumisele lapse hoidmise korraldamiseks. Kontrolli seda oma töölepingust.

Välismaareisid

Tulin välismaareisilt tagasi Soome. Kuidas tegutsen?

Tööandja võib määrata teid püsima kodus näiteks kaks nädalat peale reisi. Selle aja eest peab tööandja maksma teile töövahetuste kohast palka. Kui tööandja ei nõustu palka maksma, pöörduge oma ettevõtte peausaldusisiku või Ehitusliidu esindaja poole.

Välisministeerium tegi 12.3. juhise, et reisimist on põhjust vältida. Kui te läksite siiski puhkusereisile peale 12.3, võib tõlgendada, et olete võtnud oma ettevaatamatusest põhjustatud riski. Sel juhul on võimalik, et tööandjal ei ole palgamaksukohustust.

Tulin välismaalt tagasi, ja mu tööandja soovib, et ma tulen kohe tööle, kuigi soovitus on püsida 14 ööpäeva karantiinile vastavates tingimustes. Kuidas tegutsen?

Välisministeerium soovitab, et välismaalt tagasi tulnud isik oleks 14 ööpäeva karantiinile vastavates tingimustes. Tööandjal ei ole siiski kohustust välisministeeriumi soovitust järgida. Kui siiski koju jääte, ei pea tööandja palka maksma. Vestelge oma tööandjaga võimalusest koju jääda, näiteks sundpuhkusest või puhkuse pidamisest.

Sundpuhkused (lomautukset) ja koostöönõupidamised (yt-neuvottelut)

Ma ei saa tööd teha, sest töökoht on suletud. Kuidas tegutsen?

Kui koroonaviirus takistab töötegu, kuigi töötaja ei ole haigestunud või karantiini sattunud, on tööandjal õigus määrata töötaja muule töölepingukohasele tööle. Tööandja maksab sel juhul normaalselt palka.

Kui tööandja ei ole suuteline mõõdukalt muud tööd pakkuma, tuleb tal anda sundpuhkusteade enne sundpuhkuse algamist. Kui sundpuhkus tuleneb koroonaviirusest, koostöönõupidamisi ei vajata, ja sundpuhkusajaks võib kokku leppida 1-14 päeva.

Tööandja saatis mind sundpuhkusele. Kuidas tegutsen?

  1. Registreerige Töö- ja Ettevõtlusbüroos (TE-toimisto) esimesel sundpuhkuspäeval. Kui teid sundpuhkusele saadetakse, registreerige Töö- ja Ettevõtlusbüroos hiljemalt esimesel sundpuhkuspäeval te-palvelut.fi. Sundpuhkuse põhjus tuleb nimetada. Kõne all on sundpuhkusega kõrvutatav põhjus (lomautukseen rinnastettava syy). Töö- ja Ettevõtlusbüroo kirjutab kassale tõendi.
  2. Saatke päevarahataotlus kahe nädala pärast. Kui olete olnud suundpuhkusel kaks tervet kalendrinädalat, saatke päevarahataotlus Ehituskassasse (Rakennuskassa) meelsamini eAsioinnin Kassa vajab taotluse lisaks vähemalt sundpuhkusteadet ja palgatõendit minimaalselt 26 kalendrinädalalt enne sundpuhkuse algamist.
  3. Saatke jätkutaotlus nelja nädala tagant.