Go back

SÕLMIMATA KOLLEKTIIVLEPINGUST TULENEV ÜLETUNNITÖÖ KEELD

 

Alates 1.3.2018 kõigil Soome Ehitusliidu lepingujärgsetel tegevusaladel

Ületunnitöö keelu ajal

tehakse Ehitusliidu kõigil lepingujärgsetel tegevusaladel töid vaid esmaspäevast reedeni ajavahemikus kl 07.00–16.00.

Sellest erinevaid tööaegu, mille kehtivus algas enne 1.2.2018, võib järgida ka edaspidi. Pärast nimetatud kuupäeva alanud vahetustega töid või muid erandlikke tööaja vorme ei või enam jätkata ega alustada ka uusi.

Kõik valvesolekud,

mis toimuvad väljaspool E–R kell 07.00–16.00, tuleb lõpetada. Hädaabitöid võib teha, kuid võimaliku hädaabitöö pärast ei pea enam keegi valves olema.

Kui läbirääkimised ei edene, siis meetmeid karmistatakse.

Külastage Soome Ehitusliidu elektroonilist infoportaali eAsiointi  ja uuendage võimaliku streigiolukorra tarbeks oma konto numbrit.

Kontrollige samas, et teie liikmelisuse andmed oleksid õiged.

Ylityökielto 1.3.2018 – viro