Go back

Liikmemaks 25 €/kuu – KKK

Ehitusliidu liikmemaks on 2022. aastal 25 eurot kuus, mis tähendab seda, et liige ei pea maksma enam kindlat protsenti oma sisstulekust või päevarahast. Liikmemaks sisaldab töötukassa (A-kassa) liikmemaksu. 

A-kassa alustab tegevust 01.01.2022. Ehitusvaldkonna töötukassa liikmetest saavad A-kassa liikmed. Liikmed ei pea seoses töötukassa muudatusega ise midagi tegema. 

KKK 

Kes saab Ehitusliiduga liituda? 

Kui Sa töötad või õpid ehituse, ehitustööstuse, infrastruktuuri, infrastruktuuriteenuste või hoonetehnika vallas, oled väga oodatud meiega ühinema. 

Ma kuulun teise ametiühingusse. Kas ma saan liituda nn endise liikmena ja säilitada oma hüved? 

Jah, võid liituda, kui töötad meie valdkonnas! Kui Sa oled olnud mõne muu liidu liige ja Sinu liikmelisus on korras, astud Ehitusliitu endise liikmena. Saad kasutada meie hüvesid ja pakume abi võimalike probleemide korral. Õigusabi saab teisest liidust nn endise liikmena üle tulnud isik (liikmelisus kokku pikem kui 6 kuud) juhul, kui liikmemaks on tasutud.

Kui Sa oled olnud töötukassa liige, läheb Sinu liikmelisus Ehitusliiduga liitumise hetkel automaatselt üle Ehitusliidu A-kassasse. Sinu kogunenud tööstaažinädalad jäävad alles. 

Kuidas liitumine toimub? 

Kõige lihtsam viis Ehitusliiduga liitumiseks on täita elektrooniline liikmeks astumise avaldus. Liitumiseks võid täita ka usaldusisiku käest saadava paberkujul avalduse või saata tekstsõnumi oma nime ja aadressiga numbrile 045 112 2982, mil saadame Sulle avalduse posti teel. 

Millised on liikme hüved? 

Liikmena on Sul palju hüvesid, mis kuluvad marjaks ära igapäevases elus: tööelus (palgad, usaldusisikud, õigusabi), töötuse ajal (palgapõhine töötuskindlustus, karjääriteenused) ja vabal ajal (puhkusekindlustus, puhkusehüvitised ja soodustused). 

Loe liikme hüvede kohta lähemalt (soome keeles)

Kuidas saan liikmemaksu tasuda? 

Liikmemaksu tasumiseks on kolm võimalust: arve, keskkond eAsiointi ja palgast kinnipidamine tööandja poolt. 

Loe liikmemaksu maksmise kohta lähemalt (soome keeles)

Kui ma ei saa olla töötukassa liige, siis kui suur on sellisel juhul minu liikmemaks? 

Ehitusliidu ja kutseosakonna liikmemaks on 2022. aastal 17 €/kuu. Isegi kui Sa töötukassasse ei kuulu, on Sinu kasutuses kõik liidu teenused ja hüved. 

Tegutsen ettevõtjana, kas saan liitu kuuluda? 

Jah, saad. Ettevõtjana tegutseva isiku liikmemaks on 2022. aastal 17 €/kuu, juhul kui Sa kuulud Ehitusliitu ja kutseosakonda.  

Kui Sa hakkad ettevõtjaks liikmelisuse ajal, on Sul õigus olla palgasaajatele mõeldud töötukassa liige maksimaalselt 18 kuud. Selle aja jooksul on Sinu liikmemaks kokku 25 €/kuu. 

Millistel tingimustel võin olla liikmemaksust vabastatud?  

2022. aastal võib taotleda Ehitusliidu ja kutseosakonna liikmemaksu vabastust juhul, kui Sa:  

  • omandad keskharidust 
  • oled ajateenistuses või tsiviilteenistuses 
  • oled lapsepuhkusel. 

Oled vabastatud liikmemaksust ka juhul, kui Sul on pooleli töövaidlus.  

Pensionile jäädes on Sul õigus saada juhul, kui Sa ei ole jõudnud veel vabaliikme staatusesse, liikmemaksust vabastust neljal aastal. 

Vabastus kehtib ainult Ehitusliidu ja kutseosakonna liikmemaksudele, st kui Sa oled töötukassa liige, võta ühendust klienditeenindusega. Töötukassa liikmemaks on 2022. aastal 8 €/kuu. 

Olen alla 18-aastane ja õpin kutsekoolis, kuid teen suviti tööd. Kas mulle koguneb töötupäevaraha jaoks vajalikke tööstaažinädalaid? 

Töötuskindlustuses tehtud muudatusest tulenevalt on alates 01.08.2021 palgapõhise töötuskindlustuse vanuse alampiir 18 aastat. Kui Sa õpingud lõpetad ja tööle lähed, anna sellest meile teada. Me muudame Sinu õpilase liikmestaatuse tööga hõivatud isiku liikmestaatuseks. Seda tasub teha. Pea meeles, et Sul on ka õpingute ajal palju liikmelisusest tulenevaid hüvesid! 

Kui ma teen näiteks pensioniseltsi toel kutsealast ümberõpet, kas mul on õigus liikmemaksu vabastusele? 

Kutsealasel ümberõppel osaleval liikmel ei ole õigust liikmemaksu vabastusele. Sul on siiski olemas kõik liikmelisusest tulenevad hüved ja soodustused.  

Kui ma haigestun või jään töötuks, kas ma pean ka sel ajal liikmemaksu maksma? 

Jah, pead. Liikmelisust tasub hoida, kuna Sul on sel ajal õigus kõikidele liikmelisusest tulenevatele hüvedele. Sa võid vajada abi näiteks sotsiaalkindlustusega seotud küsimustes (nt haigekassa, õnnetusjuhtumid, pensioniseltsid). Sul on õigus kasutada ka muid liidu teenuseid ja hüvesid. 

Mida pean tegema, kui ma jään lapsepuhkusele? 

Anna sellest teada eAsiointi kaudu. Võid teha avalduse ka lähimasse Ehitusliidu teeninduspunkti või oma kutseosakonna liikmeasjadega tegelevale isikule. Avalduse tegemine annab Sulle lapsepuhkuse ajaks liidu ja ametiühingu liikmemaksu vabastuse. Juhised ja lisateave meie klienditeenindusest telefonil: 020 690 231 (E–R kell 9–15). 

Millal saab minust vabaliige? 

Kutseosakonna liige saab pensionile jäädes vabaliikme õigused, kui ta on olnud ametiühingu liige vähemalt 30 aastat, millest vähemalt viimased viis aastat Ehitusliidu liige.