Go back

EHITUSTÖÖSTUSE STREIGIPÄEVAD

Miks streigitakse?

Ehitusliidu valdkondade kollektiivlepingu läbirääkimised ei ole tulemusi andnud. Tööandjad pakuvad endiselt vaid avalikkuses arutlusel olnud majanduselu keskliidu (sm Elinkeinoelämän keskusliitto) määratud palgatõusu. Lisaks sellele soovivad tööandjad, et Ehitusliit kiidaks tagantjärele heaks konkurentsivõime lepingu (sm kiky-sopimus) halvemad tingimused, pühapäeva lisatasude kaotamise ja renditöö täieliku vabakslaskmise.

Millal streigitakse?

 1. aasta kevade streigipäevad:
 • 19.4.18
 • reede 20.04
 • esmaspäev 23.04
 • teisipäev 24.04
 • neljapäev 03.05 > CANCELLED 27.4.2018
 • reede 04.05 > CANCELLED 27.4.2018
 • esmaspäev 07.05 > CANCELLED 27.4.2018
 • teisipäev 08.05 > CANCELLED 27.4.2018

Streik algab iga kord kl 00.00 ja lõpeb kl 24.00.
Streikivad töötajad ei tee ühtki tööd, millele rakendatakse ehitustööstuse kollektiivlepingut.

Keda streik puudutab?

Streik puudutab seitset ehitustööstusettevõtet:

 • Betonimestarit Oy
 • Betset Oy
 • Parma Oy
 • Rajaville Oy
 • Parmarail Oy Ab
 • Rudus Oy
 • Ruskon Betoni Oy

Streik puudutab ka eelmainitute tütarettevõtete (kontserni kuuluvate ettevõtete) töid, mille tegijate töötingimustele rakendatakse ehitustööstuse kollektiivlepingut.

Kuidas streik kulgeb?

Kui lühiajaline streik kollektiivlepingu läbirääkimiste kiirendamiseks ei anna rahuldavaid tulemusi, annab Ehitusliit edaspidi teada uutest kiirendusmeetmetest.

Lisateave ja streikijate nimekirjad

Ehitustööstuse usaldusisikutele saadeti eesootavate streigipäevade kohta teade ja streikijate eeltäidetavad nimekirjad.

Palun saatke streikijate täidetud nimekirjad võimalikult kiiresti liidule
aadressil jarjesto@rakennusliitto.fi või Rakennusliitto ry, järjestö, PL 307, 00531 HELSINKI.

Lisateavet streigi kohta saate kollektiivlepingu infotelefonilt 020 690 232.

 

Streikijad, palun uuendage oma liikmesuse ja pangakonto andmeid!

Palume streikivatel liikmetel kontrollida ja uuendada oma liikmesuse ja pangakonto andmeid e-teenuse eAsiointi kaudu. Streigitoetust makstakse otse liikme pangakontole. Makse kiirendamiseks sisestage oma pangakonto number eAsiointi väljale „Minu andmed”. Toetust makstakse ehitajatele, kelle liikmesus kehtib ja on 01.04.2018 seisuga korras.