Korona ja rakennusala

Koronaan liittyen tulee usein uutta tietoa ja tulkintoja. Päivitämme tälle sivulle kysymyksiä ja vastauksia liiton jäseniä koskevista asioista. Voit kysyä lisää sivun lopussa olevalla lomakkeella.

Viimeisin päivitys 31.3.2021 klo 9.00.

Sairastuminen ja karanteeni

Mitä teen, jos epäilen, että minulla on koronavirus?

Ole ensisijaisesti puhelimitse yhteydessä omaan terveyskeskukseen tai terveydenhuollon päivystykseen tai täytä oirearvio Omaolo-palvelussa. Löydät ohjeita oman terveyskeskuksesi verkkosivuilta.

Minulla on yskää tai muita flunssan oireita. Miten toimin?

Älä mene töihin. Ilmoita sairaudesta työnantajallesi työpaikan käytäntöjen mukaisesti. Toimi työnantajan ohjeiden mukaan. Jos tarvitset sairauslomatodistuksen, voit mahdollisesti saada sen puhelimitse työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta.

Yrityksiä on suositeltu ottamaan käyttöön sairaslomissa omailmoitusmenettely kaikkien työntekijöiden osalta ja pidentämään se ainakin 5 vuorokauteen. Asia on kuitenkin työnantajakohtainen, eli tarkista asia töistä.

THL:n ohjeista löydät tietoa siitä, milloin flunssaoireiden tai varmistetun koronavirustartunnan jälleen voi palata töihin.

Minulla on kuumetta ja flunssan oireita. Työnantajani ilmoitti, että kuumeen jälkeen en saa mennä töihin kahteen viikkoon koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Mikäli työnantaja ei keksi minulle vaihtoehtoista työtä, onko hän palkanmaksuvelvollinen tältä ajalta sairausloman päätyttyä?

Kyllä on.

Onko koronatesti maksuton myös muiden maiden kansalaisille?

Koronatesti tehdään julkisessa terveydenhuollossa maksutta kaikille, joilla on koronavirustartuntaan sopivia oireita.

Minut on määrätty karanteeniin. Miten toimin?

Karanteeniin tai eristykseen voi määrätä ainoastaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Jos sinut tai alle 16-vuotias lapsesi on määrätty karanteeniin, ilmoita siitä heti työnantajallesi. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa työnantajallesi (jos työnantaja maksaa palkan) tai sinulle itsellesi. Tartuntatautipäiväraha maksetaan sen palkan mukaan, jonka normaalisti saisit ollessasi töissä. Kelalta saadun tiedon mukaan ansionmenetys korvataan täysimääräisesti (myös esimerkiksi lomaraha sekä talonrakennus-, maalaus- ja lattianpäällystysalalla erillinen palkanosa).

Lue lisää tartuntatautipäivärahan hakemisesta Kelan verkkosivuilta

Kela: Tartuntatautipäivärahaa voi saada myös Suomen sairausvakuutukseen kuulumaton työntekijä

Lapseni on määrätty karanteeniin. Miten toimin?

Jos alle 16-vuotias lapsesi on määrätty karanteeniin etkä voi sen vuoksi tehdä työtä, toimi yllä olevan ohjeen mukaisesti.

Voiko korona olla ammattitauti?

Työssä saatu koronatartunta voi olla ammattitauti, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Lue lisää uutisesta.

Läheisen hoitaminen

Lapseni koulu tai päiväkoti on suljettu ja joudun olemaan kotona. Saanko palkkaa tai työttömyyspäivärahaa?

Jos pienen lapsesi koulu tai päiväkoti on suljettu koronaviruksen takia ja joudut olemaan poissa töistä hoitaaksesi lasta, ilmoita tilanteesta työnantajallesi. Kyseessä on poissaolo pakottavasta perhesyystä. Työnantajalla ei ole tällaisessa tilanteessa palkanmaksuvelvoitetta.

Voit myös yrittää sopia työnantajan kanssa lomapäivien tai työajanlyhennysvapaiden pitämisestä tai lomautuksesta koronaviruksen vuoksi. Lue lisää lomautuksista täältä.

Läheiseni on sairastunut ja tarvitsee minua. Miten toimin?

Jos yli 10-vuotiaan lapsesi, puolisosi tai iäkkään vanhempasi sairauden vuoksi et voi mennä töihin, sovi työnantajasi kanssa poissaolosta pakottavista perhesyistä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa tältä ajalta, mutta voit neuvotella mahdollisuudesta käyttää esimerkiksi vuosilomapäiviä.

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa sinulla on rakennusalalla tietyin edellytyksin oikeus palkalliseen poissaoloon lapsen hoidon järjestämiseksi. Tarkista asia työehtosopimuksestasi.

Ulkomaanmatkat ja työskentely ulkomailla

Olen lomamatkalla ulkomailla. Miten toimin, kun palaan Suomeen?

Työnantajasi voi määrätä sinut pysymään kotona esimerkiksi 10 vuorokautta lomamatkasi jälkeen. Tältä ajalta työnantajan on maksettava sinulle työvuorojesi mukainen palkka. Jos työnantajasi ei suostu maksamaan palkkaa, ota yhteyttä yrityksesi pääluottamusmieheen tai Rakennusliiton toimitsijaan.

Palasin ulkomailta, ja työnantajani haluaa minun tulevan töihin heti, vaikka suositus on pysyä 10 vuorokautta karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Miten toimin?

Ulkoministeriö suosittelee, että tietyistä maista palannut olisi 10 vuorokautta karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Työnantajan ei kuitenkaan ole pakko noudattaa ulkoministeriön suositusta. Jos silti jäät kotiin, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Keskustele työnantajasi kanssa mahdollisuuksistasi jäädä kotiin, esimerkiksi lomautuksesta tai kesäloman pitämisestä.

Omaehtoisen karanteenin ohjeet ja ajantasaiset maatiedot THL:n sivuilla

Palasin ulkomaan työkomennukselta takaisin Suomeen koska valtioiden rajoja suljettiin ja nyt olen karanteenissa. Voiko työnantaja lomauttaa minut?

Jos työnantaja on määrännyt sinut palaamaan kotimaahan eikä työtä ole täällä tarjolla, työnantajalla on 14 vuorokauden palkanmaksuvelvollisuus. Työnantaja voi myös lomauttaa sinut, koska työtä ei ole tarjota. Lomautusilmoitusajan voi sopia lyhyemmäksi kuin 14 vuorokautta.

Palasin ulkomaanmatkalta ja työnantaja kielsi työnteon karanteeniohjeistuksen nojalla. Hän ilmoitti niiden olevan pekkaspäiviä. Saako työnantaja yksipuolisesti päättää pekkaspäivien pitämisestä heti?

Ei saa. Pekkaspäivistä pitää ilmoittaa 2 viikkoa ennen vapaan ajankohtaa.

Kuljen töihin Suomeen Virosta. Vaikuttaako korona kulkemiseeni?

Ajalla 27.1.–17.4.2021 Suomen maahantulon rajoituksia on kiristetty niin, että vain välttämätön työmatkaliikenne sallitaan. Rakennusalaa ei katsota tällaiseksi työksi, joten rakentajat eivät pääse saapumaan Suomeen muista maista.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta

Kuljen töissä Suomen ja Ruotsin tai Norjan välisen rajan yli. Vaikuttaako korona kulkemiseeni?

Ajalla 27.1.–17.4.2021 Suomen maahantulon rajoituksia on kiristetty niin, että vain välttämätön työmatkaliikenne sallitaan. Rakennusalaa ei katsota tällaiseksi työksi, joten ulkomaiset rakentajat eivät pääse saapumaan Suomeen muista maista.

Muutokset eivät vaikuta Suomesta ulkomailla työssä käyviin. Karanteeni- ja testaussuositukset koskevat myös ulkomailla työssäkäyviä Suomen kansalaisia.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta

Työmaiden sulkeminen, tartuntaketjut ja massatestaukset

En voi tehdä työtäni, koska työpaikka on suljettu. Miten toimin?

Jos koronavirus estää työnteon, vaikka työntekijä ei ole sairastunut tai joutunut karanteeniin, on työnantajalla oikeus määrätä työntekijä muuhun työsopimuksen mukaiseen työhön. Työnantaja maksaa palkan tässä tapauksessa normaalisti.

Jos työnantaja ei kykene kohtuudella tarjoamaan muuta työtä, on hänen annettava lomautusilmoitus ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy ja arvioitu kesto. Työnantajan on maksettava palkka lomautusilmoitusajalta eli enintään 14 vuorokauden ajan.

Työmaalla on yksi todettu koronatapaus. Voiko koko työmaa jatkaa normaalia työntekoa, kun epäilemme, että tartuntoja on enemmänkin?

Selvitä työnantajalta, kuinka menetellään ja mihin perustuu arvio siitä, että työt voisivat jatkua normaalisti. Asia palautuu työnantajan työsuojeluvelvoitteeseen eli vaarojen arviointiin ja sen perusteella tehtäviin johtopäätöksiin. Käytännössä on ollut havaittavissa, että kynnys toimiin on alalla ollut korkealla. Huomattavia vaikeuksia näyttää olevan jo normaaliaikojen määräysten mukaisesta työhygieniasta huolehtimisessa.

Viranomainen ei voi määrätä työmaata kiinni. Käytännössä tähän voidaan päätyä karanteenimääräysten määrän kasvaessa sellaiseksi, ettei työmaata ole mahdollista pyörittää.

Loppuvuodesta 2020 muutettiin säädöksiä työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta, ja koronavirus myös luokiteltiin vakavaksi riskitekijäksi. Rakennusteollisuus on katsonut mahdolliseksi mm. sen, että edellytetään testitulosta työmaalle pääsemiseksi. Rakennusliitolla ei ole aihetta riitauttaa arviota, kun epidemiologiset olosuhteet ovat selvästi vaikeutuneet ja kyse on turvallisuudesta akuutisti. Asiasta ei ole oikeuskäytäntöä.

Olen altistunut töissä koronalle ja saanut tästä tekstiviestin tartuntatautiyksiköstä. Minua ei vielä ole virallisesti määrätty karanteeniin. Työnantaja on pyytänyt olemaan omaehtoisessa karanteenissa tartuntatautiyksikön puhelua odottaen. Kuka maksaa palkan tältä puhelun odottamisen ajalta?

Jos työnantaja määrää työntekijän pysymään kotona, työnantaja maksaa palkan omaehtoisen karanteenin ajalta.

Lomautukset ja yt-neuvottelut

Yt-, työsopimus- ja työttömyysturvalakeihin tehtiin tilapäisiä muutoksia. Rakennusliitto solmi lain ja työehtosopimusten pohjalta omat määräaikaiset sopimukset yt-menettelystä ja lomautusilmoitusajasta. Sekä lakimuutokset että sopimukset päättyvät 31.12.2020. Tämä tarkoittaa, että palaamme lain ja työehtosopimusten mukaiseen tilanteeseen vuoden alusta lukien.

Lue lisää vuodenvaihteen muutoksista

Työnantaja lomautti minut. Miten toimin?

Lue ohjeet Rakennuskassan sivuilta.

Päivärahan suuruuden voit arvioida Rakennuskassan päivärahalaskurilla.

Voidaanko minut lomauttaa, jos sairastun koronaan, ettei työnantajan tarvitse maksaa sairausajan palkkaa?

Jos sairausloma on alkanut ennen lomautusta, työnantaja maksaa sairausajan palkkaa joko sairausloman loppuun tai siihen saakka, kun maksuvelvollisuus päättyy päivien täyttyessä.

Minut lomautettiin, ja minulla on vielä pitämättä talvilomaa. Saanko talviloman ajalta palkkaa vai työttömyysetuutta?

Kun talviloma pidetään, ei talviloman ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Loma-aika pitää merkitä hakemukseen. Loman ajalta kertyy työssäoloehtoa, kun palkallinen aika viikossa on 18 tuntia tai yli.

Voiko toukokuussa, eli kesälomakauden jo alettua, lomauttaa vai onko kesäloma pidettävä pois ennen lomautuksen alkua?

Työntekijä voidaan lomauttaa myös kesälomakauden aikana, eikä lomia ole pidettävä pois ennen lomautuksen keston alkua. Koska työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle ansaittu loma lomakausittain (2.5.–30.9.), voidaan kesäloma sijoittaa lomautuksen ajalle eikä työntekijällä ole kyseisenä aikana oikeutta työttömyysetuuteen. Loman osoittaminen lomautuksen keston ajalle ei katkaise lomautuksen yhdenjaksoisuutta. Rakennuskassa tutkii pitämättömät kesälomat 1.10. alkaen.

Sain lomautusilmoituksen aiemmin, ja nyt ilmoitettiin, että lomautus siirtyy viikolla. Voiko työnantaja siirtää lomautusta koko ajan esimerkiksi viikolla eteenpäin?

Lomautusta voi siirtää kerran ilman uutta lomautusilmoitusaikaa. Yhden siirron jälkeen pitää antaa uusi lomautusilmoitus.

Olen lomautettuna, ja työnantajalla on tarjota töitä pariksi päiväksi. Milloin työnantajan on ilmoitettava tästä työntekijälle? Onko sen jälkeen tehtävä uusi lomautusilmoitus?

Työnantajan on ilmoitettava työhönpaluusta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, ellei ole sovittu lyhyemmästä ilmoitusajasta. Lyhyemmästä ilmoitusajasta sovittaessa on syytä muistaa, että työskenneltäessä toisen työnantajan palveluksessa lomautuksen aikana irtisanomisaika on 5 päivää.

Uusi lomautus vaatii uuden lomautusilmoituksen. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia tilapäisestä työstä lomautuksen kestäessä, jolloin lomautus voi töiden päätyttyä jatkua ilman uutta lomautusilmoitusta. Tilapäisen työn kestolle ei ole olemassa täsmällistä määritelmää.

Olen määräaikaisessa työsuhteessa, enkä ole kenenkään sijainen. Voiko minut silti lomauttaa?

1.4.–31.12.2020 myös määräaikaisella työsopimuksella työskentelevä voidaan lomauttaa. Jos määräaikaisena työskentelevä työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus työttömyysturvaan ja toisin kuin ennen oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Kertyykö vuosiloma lomautuksen ajalta?

Lomautuksen aikana 30 ensimmäistä päivää kerryttää vuosilomaa.

Mitä työttömyysturvaan liittyviä lainsäädännön muutoksia on tullut?

Eduskunta on vahvistanut kesäkuun lopulla lakimuutoksen, jolla osaa jo aiemmin tehdyistä muutoksista jatketaan vuoden 2020 loppuun. Muutokset koskevat mm. päivärahan omavastuuaikaa, työssäoloehtoa ja enimmäismaksuaikaa.

Kooste työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista muutosten voimassaolosta (Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n ylläpitämä sivu)

Rakennuskassa: Vuodenvaihde 2020-2021 ja määräaikaiset lakimuutokset

Pätevätkö työehtosopimuksen määräykset luottamushenkilöiden työsuhdeturvasta myös koronavirukseen liittyvissä lomautuksissa?

Kyllä pätevät.

Muut asiat

Saako pääurakoitsija vaatia työntekijöiltä jatkuvaa maskin käyttöä työmaalla? Mitä teen, jos en terveydellisten syiden vuoksi voi käyttää maskia?

Työpaikan vaarojen arvioinnissa voidaan päätyä siihen, että maskia on käytettävä. Silloin on arvioitu, että muut järjestelyt eivät ole riittäviä.

Jos työntekijän ei ole mahdollista käyttää maskia, tulee asia käydä läpi työterveyshuollon kanssa. Työnantajalla on tämän perusteella velvollisuus huomioida erityistilanne ja järjestää työskentely yksilökohtaisesti. Se voi joskus tarkoittaa laadukkaampaa maskia, joskus työn tekemistä paikassa, jossa kontakteilta vältytään.

Työmaalla on asiakasyrityksen määräämä maskipakko. Kuka hankkii maskit työntekijöille: asiakasyritys, oma työnantaja vai työntekijä itse?

Oma työnantaja vastaa työturvallisuuteen liittyvistä kustannuksista, kuten maskien hankinnasta. Työnantaja- ja asiakasyritys sopivat keskenään, kumpi korvaa mitäkin, mutta työntekijälle kustannuksia ei voi vierittää.

Voiko työnantaja edellyttää työntekijältä negatiivista koronatestitulosta esimerkiksi taloyhtiön remonttikohteessa?

Jos työntekijä on oireeton eikä ole ollut kontaktissa virukseen sairastuneen kanssa, ei työnantaja voi velvoittaa tarkastukseen.  Jos työnantaja estää terveen henkilön työnteon, jatkuu palkanmaksuvelvoite.

Jos  työntekijä on ollut kontaktissa aiemmin sairastuneen kanssa tai oireinen (”perustellusti epäilty altistuneen”), voi tartuntataudeista vastaava lääkäri tartuntatautilain perusteella määrätä karanteeniin.

Käytännössä taudin leviämistä kuitenkin estää, jos työnantaja ohjaa työntekijöitä testiin työnantajan kustannuksella.

Työpaikallani ei huolehdita hygieniasta. Käytössä ei ole saippuaa tai käsidesiä, vaikka työntekijät ovat sitä pyytäneet. Muitakaan varotoimia ei ole lisätty. Flunssaisia työntekijöitä neuvotaan pysymään töissä, jos työkunto on riittävä. Mitkä ovat työnantajan ja esimiesten velvollisuudet, ja mitä voin tehdä?

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä: esimerkiksi järjestää tiloihin riittävä siivous ja huolehtia, että käsien peseminen onnistuu vaivatta. Tavallisen käsienpesumahdollisuuden lisäksi työnantajan tulisi nyt järjestää käsidesiä kaikkien työntekijöiden käyttöön sosiaalitilojen eri alueille. Jos työpaikalla ei huolehdita asiaankuuluvista varotoimista, ole yhteydessä yrityksen tai työmaan työsuojeluvaltuutettuun. Jos ongelmia ei saada ratkaistua työmaalla, ole yhteydessä Rakennusliiton aluetoimitsijaan.

Viranomaisten ohjeiden mukaan töihin ei nyt tule mennä pienessäkään flunssassa. Yrityksiä on suositeltu ottamaan käyttöön sairauslomissa omailmoitusmenettely kaikkien työntekijöiden osalta ja pidentämään se ainakin 5 vuorokauteen. Asia on kuitenkin työnantajakohtainen. Jos tarvitset todistuksen sairauspoissaolosta, voit todennäköisesti saada sen puhelimitse työterveyshuollosta tai terveysasemalta.

Työnantajan on järjestettävä rakennustyömaalle työntekijöiden käyttöön riittävä määrä laadukkaita sosiaalitiloja. Tilat pitää siivota päivittäin ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Säädös rakennustyömaiden henkilöstötiloista edellyttää tätä myös normaalitilanteessa.

Työnantaja voi ohjeistaa, että työvaatteiden vaihto aamulla ja työpäivän päätteeksi tehdään porrastetusti, jotta kaikki eivät ole kylki kyljessä vaihtamassa vaatteita. Samoin ruokatunti ja kahvitauot voitaisiin toteuttaa sosiaalitiloissa porrastetusti yhdessä sopien. Työntekijöiden turvavälit tulee huomioida.

Koronaviruksen leviämisen ja rakentajan jaksamisen kannalta ei ratkaisuksi sovi, että sosiaalitilojen käyttöä rajoitetaan niin, että ruokailut siirretään tehtäväksi ulkona tai työvaatteet kuljetetaan kodin ja työpaikan välillä, jotta sosiaalitiloissa oltaisiin mahdollisimman vähän. Rakentajat elpyvät, pesevät ja ruokailevat sosiaalitiloissa, eivät ulkona hangessa. Työvaatteet ovat suojavaatteet, ja ne kuuluu säilyttää työmaan sosiaalitilojen pukukaapeissa.

Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa työnantajan ja työnjohdon tulee pystyä takaamaan työntekijöille turvalliset sosiaalitilat taukojen pitämiseksi. Lisäksi työnantajan tulee valvoa sosiaalitilojen turvallinen käyttö. Luonnollisesti työntekijöiden tulee noudattaa annettuja ohjeita.

Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ohjeet koronaepidemian torjuntaan (30.6.2020)

Miten toimitaan, jos esimerkiksi sosiaalitiloissa on yhtä aikaa enemmän työntekijöitä kuin alueelliset kokoontumisrajoitukset sallivat ja riittäviä turvavälejä ei pysty pitämään?

Pyydä työnantajaa tai pääurakoitsijaa porrastamaan tauot siten, ettei sosiaalitiloissa ole kerralla yli 6 henkilöä. Jos eteen tulee tilanne, jossa 6 henkilöä olisi ylittymässä – esimerkiksi töihin tultaessa tai pois lähtiessä –, ei sosiaalitiloihin tule mennä ennen kuin sieltä joku/jotkut poistuvat.

Teen huoltokäyntejä kerrostaloasunnoissa. Täytyykö minun jatkaa kaikkien kiireettömienkin huoltokäyntien tekemistä, vaikka en tiedä, ovatko asukkaat sairaita tai altistuneita tai tartutanko itse heitä, vaikka olen oireeton?

Mitään yleistä määräystä huoltokäyntien rajaamisesta vain välttämättömiin ei ole. Keskustele asiasta työnantajasi tai työsuojeluvaltuutettusi kanssa. Esimerkiksi jotkut isot vuokranantajat linjasivat kevään epideamia-aikana, että heidän kohteissaan tehtiin vain kiireelliset huoltokäynnit.

Kuulun riskiryhmään perussairauksieni vuoksi. Miten minun pitäisi toimia? Käynkö töissä julkisissa paikoissa tai kuljenko töihin leviämisalueelle, vai voinko olla pois töistä?

Ketään ei aseteta karanteeniin riskiryhmään kuulumisen vuoksi. Kerro työnantajallesi, että kuulut riskiryhmään, ja keskustele mahdollisuuksista työskennellä vähemmän riskialttiissa työssä tai jäädä pois töistä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi palkaton vapaa tai vuosiloman pitäminen. Palkanmaksuvelvollisuutta työnantajalla ei ole, jos jäät pois töistä.

Voiko työnantaja määrätä yksipuolisesti pitämään kesäloman?

Vuosilomalle jäädään vuosilomalain mukaisesti ja pääsääntöisesti vuosilomakauden aikana. Vuosiloman ajankohta on ilmoitettava pääsäännön mukaan viimeistään kuukausi ennen vuosiloman alkua. Ilmoitus sitoo työnantajaa.

Kertyykö vuosiloma karanteenin aikana?

Vuosilomalain mukaan työssäolopäivien veroisina pidetään myös työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi. Karanteeniin ajalta vuosiloma siis kertyy täysimääräisesti.

Jos työnantaja määrää karanteeniin varotoimenpiteenä, maksaako työnantaja myös palkan tältä ajalta?

Jos työnantaja määrää olemaan pois töistä esimerkiksi ulkomaanmatkan jälkeen tai muuna varotoimenpiteenä, työnantajan on maksettava palkka tältä ajalta.

Voinko asioida Rakennusliiton palvelupisteessä?

Suosittelemme käyttämään liiton eAsiointia ja tarvittaessa palvelunumeroitamme.

Miten saan yhteyden Rakennusalan työttömyyskassaan?

Rakennuskassa on joutunut mukauttamaan puhelinpalveluaikojaan koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. Rakennuskassan sivuilta löydät ajankohtaiset päivystysajat.

Rakennuskassa suosittelee asioimaan ensisijaisesti eAsioinnin kautta.

Hakemusten käsittelyaikaa koskevat tiedustelut
Kassa käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä ja on jäseneen yhteydessä, mikäli lisätietoja tarvitaan. Käsittelytilanne päivitetään arkipäivisin sekä kassan että liiton kotisivujen pääsivulle.

Mistä löydän luotettavaa tietoa?

Päivitämme tätä uutista, kun saamme uutta tietoa tai uusia kysymyksiä. Viranomaistietoa löydät THL:n verkkosivuilta ja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. Seuraa myös oman työnantajasi ja oman kotipaikkakuntasi viestintää.

Mikäli sinulla on omaa työsuhdettasi koskevaa asiaa, soitathan työehtoasioiden palvelunumeroon 020 690 232.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Täydennämme kysymyksiä ja vastauksia tarpeen mukaan.

Jäikö jokin asia koronaviruksen vaikutuksista meiltä huomioimatta? Voit lähettää meille täydentäviä kysymyksiä, joihin vastaamme liiton kotisivujen kysymyksissä ja vastauksissa yhteisesti kaikille. Mikäli sinulla on omaa työsuhdettasi koskevaa asiaa, niin soitathan 020 690 232.