Go back

Utbildning för förtroendemän år 2022

GRUNDKURS

  • Grundkurs för förtroendemän, Murikka 13-17.6.2022   KNATTEKURS

På KNATTEKURSEN kan du ta med dig dina barn i åldern 3-13 år till Murikka-institutet. Barnen har eget program medan föräldern är på lektion. Erfarna barnskötare ordnar aktiviteter enligt barnens ålder. Barnens deltagande kostar ingenting, föräldern sörjer enbart för barnens resor. När du anmäler dig själv till kursen bör du samtidigt meddela barnets namn och ålder samt eventuella specialbehov t ex matallergier. Knattekursen fungerar utmärkt som språkbad på finska!

OBS! Enbart förtroendemän från Industrifacket kan ta sina barn med sig. Förtroendemän från andra fackförbund kan delta utan barn.

UTBILDNING I ARBETARSKYDD

  • Grundkurs i arbetarskydd, Helsingfors 7.3-11.3.2022