Go back

AVTALSLÖST LÄGE OCH ÖVERTIDSFÖRBUD

 
Från och med 1.3.2018 inom Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher
Medan övertidsförbudet gäller
utförs arbete inom Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher endast från måndag till fredag kl. o 07.00 – 16.00.
Arbetstidsformer som avviker från detta och som har varit i kraft före 1.2.2018 kan fortfarande tillämpas. Skiftesarbete eller andra avvikande arbetstidsformer som har inletts efter den här tidpunkten får inte längre tillämpas och nya får inte inledas.
All jourverksamhet
som äger rum utanför må – fr klockan 07.00 – 16.00 avslutas. Nödarbete utförs, men ingen behöver ha jour för eventuellt nödarbete.
Om förhandlingarna inte framskrider, blir ”medicinen” starkare.
Besök Byggnadsförbundets elektroniska medlemstjänst, det vill säga eTjänsten  för att uppdatera kontonummer inför en eventuell arbetsstrid.
Kontrollera samtidigt att medlemsuppgifterna är uppdaterade.
Ylityökielto 1.3.2018 – svenska