Go back

De arbetslösa är värda förtroende

FFC:s sporrande sysselsättningsmodell
Vi har ett alternativ till aktiveringsmodellen, med vilken vi öppnar diskussionen om sysselsättningstryggheten i ett förtroendesamhälle. Modellen uppmuntrar de arbetslösa, men lämnar dem inte ensamma – eller utanför. I stället för att behöva vara rädda får de arbetslösa stöd och personlig service.
Läs mera https://www.sak.fi/sv/samhalle/de-arbetslosa-ar-varda-fortroende-ffcs-sporrande-sysselsattningsmodell