Go back

Medlemskurser vår 2015

FFC:s svenska sekretariat arrangerar två tvärfackliga kurser med tema ”Vågar du få din röst hörd?”

  • 14-15.3.2015 Hotel Vaakuna, Vasa (Kursen är avsedd för medlemmarna i FFC:s förbund som bor i Österbotten).
    Sista anmälningsdag är 6.2.2015
  • 21-22.3.2015 Hotel Arthur, Helsingfors  (Kursen är avsedd för medlemmarna i FFC:s förbund som bor i södra Finland och på Åland.)
    Sista anmälningsdag är 13.2.2015

Inbjudan och preliminärt program hittar du i bilagan.

Kursen är kostnadsfri för deltagaren men anmälningen skall gå via: koulutus@rakennusliitto.fi
Du är hjärtligt välkommen till kursen!

Se hela kurskalendern för året 2015 >>