Go back

Byt pappersräkning för medlemsavgiften till behändig e-faktura

Nu kan du byta ut fakturan i pappersform till elektronisk e-faktura, som du i fortsättningen får direkt till din egen webbank. Byggnadsförbundets e-faktura gäller för sk.   självbetalande medlemmar, dvs. för dom vars arbetsgivare inte tar ut automatiskt medlemsavgift av lönen.
Gör så här:

  1. Logga in på din webbank
  2. Välj E-fakturor och skriv in som fakturerare ”RAKENNUSLIITTO” och skriv din personbeteckning som dina individuella uppgifter
  3. Färdigt!

E-fakturan kommer till din webbank en gång i månaden på summan 0 €. Räkna med hjälp av länken i e-fakturan ut den rätta medlemsavgiften och ändra den i e-fakturan. I övrigt har e-fakturan alla de uppgifter som behövs färdigt ifyllda. När du har ändrat summan behöver du bara granska e-fakturan och godkänna att den betalas. Du får mer uppgifter om hur du ingår avtal om e-faktura av din egen bank.