Takaisin

Työntarjoamisvelvoite jäi täyttämättä

Rakentaja-lehti 15.12.2023

Käräjäoikeus antoi marraskuussa tuomion Rakennusliiton jäsenen työsuhdeasiassa.

Työnantaja ei tarjonnut määräysvallassaan olevasta toisesta yhtiöstä töitä irtisanotulle jäsenelle, vaan ilmoitti kaikilla yhteistoimintamenettelyiden jälkeen irtisanotuilla työntekijöillä olleen tieto siitä, että töitä olisi voinut itse halutessaan hakea työnantajan toisesta saman alan yrityksestä.

Huolimatta siitä, että työ oli vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, yhtiöllä oli ollut velvollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä. Työnantajan, joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä, on oma-aloitteisesti selvitettävä, voiko hän täyttää työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä muista määräysvallassaan olevista yrityksistä.

Työntarjoamisvelvoite voidaan täyttää vain tarjoamalla työtä henkilökohtaisesti. Työtä tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona mahdollisesti muuttuneilla ehdoilla eikä työntekijän tarvitse erikseen hakea työpaikkaa tilanteessa, jossa sopivaa työtä on työnantajan toisessa yrityksessä tarjolla. Henkilökohtaisuus tarkoittaa konkreettista nimenomaista työntekijälle tehtyä työtarjousta esimerkiksi sähköpostitse.  

Työnantaja tuomittiin maksamaan perusteettomasta päättämisestä korvauksia 20 000 euroa.

Työsuhteen irtisanomista edelsi yhteistoimintaneuvottelut.  Yhteistoimintaneuvotteluissa ei esitetty selvitystä periaatteista, joilla irtisanottavat määräytyvät tai ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset pannaan toimeen. Laissa säädettyjä toimintaperiaatteita ei myöskään näytetty esitetyksi.  Tästä huolimattomasta menettelystä yhtiö tuomittiin maksamaan lisäksi 5.000 euron hyvityskorvaus.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Teksti: Anna Lauri