Takaisin

Palkkojen ja palkkioiden ilmoituselvollisuus koskee myös ammattiosastoja

Palkat ja palkkiot ilmoitettava tulorekisteriin

Tämän vuoden alusta alkaen ilmoitetaan tulorekisteriin kaikki palkka- ja ansiotulot, myös luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset jne. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tällaisia ovat mm. maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset. Ilmoitusvelvollisia ovat myös kaikenlaiset yhdistykset – eli velvollisuus koskee myös ammattiosastoja, aluejärjestöjä jne.!

Tietoja rekisteriin toimitetaan aina, kun yhdistys maksaa palkkaa, palkkiota tai kulukorvausta. Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä ja jokaiselta maksupäivältä erikseen. Tiedot tulee ilmoittaa viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Työnantajan erillisilmoitus annetaan yhdistyskohtaisesti kerran kuukaudessa.

Mikäli ammattiosasto maksaa esimerkiksi hallituksensa jäsenille verovapaita korvauksia, kuten kilometrikorvauksia tai päivärahoja, tulee ne ilmoittaa viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tietojen ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa.

Kaikki ilmoitukset tehdään sähköisesti Suomi.fi -valtuuksilla, ellei ole erityistä perustetta kirjalliseen ilmoittamiseen.

Lisätietoja verottajan sivuilta, www.vero.fi/tulorekisteri