Go back

Svenskspråkig kursutbud 2023

Fackcentralen FFC och dess medlemsförbund erbjuder igen i år många svenskspråkiga kurser som är gratis för medlemmarna. I FFC:s kurskalender finns de kurser som FFC, Industrifacket och JHL ordnar.

Anmäl dig till vårens fackliga kurser – Här hittar du FFC:s och förbundens svenska kursutbud.