Go back

Ändringar som träder i kraft år 2022

Familjeledigheterna förnyas och i samarbetslagen betonas en fortlöpande dialog mellan personalen och arbetsgivaren.

FFC har sammanställt en lista över de ändringar som träder i kraft år 2022 och som påverkar arbetstagarnas anställningsvillkor, trygghet och beskattning samt utbildning och pensioner. FFC uppdaterar listan om det kommer nya uppgifter.

Listan finns här på FFC’s web-sida