Go back

Vi är många – vi är facket! FFC:s svenska seminarium 20.-21.11.2021

En kurs för medlemmar inom de olika FFC-förbunden.

Hur kan vi som medlemmar göra facket starkare? Hur bevakar vi bäst våra intressen i arbetslivet?

På fackcentralen FFC:s seminarium sporras vi till att tänka på nya sätt av Magnus Drougge, som har lång erfarenhet av facklig organisering. Dessutom får vi lära oss mer om aktuella arbetslivsfrågor och träffa svenskspråkiga medlemmar från olika fackförbund!

Anmäl dig senast den 24 oktober via ditt eget fackförbund: Byggnasdsförbundet /Tiina Nurmi-Kokko
tel. 020 774 3082 eller 050 2783, tiina.nurmi-kokko@rakennusliitto.fi.

Kursen är avsedd för medlemmar i alla de FFC-anslutna fackförbunden och från hela Svenskfinland. Kursen är avgiftsfri för deltagaren – kolla att ditt fackförbund står för anmälningsavgiften.

Mer information om kursen ger Kristiina Linna, region- och organisationsexpert på FFC (044 430 9766, kristiina.linna@sak.fi).

Preliminärt kursprogram

Lördagen den 20 november

8.00 Frukost på hotellet
10.00 Inledning och aktuellt från arbetsmarknaden
12.00 Lunch på hotellet
13.00 Magnus Drougge: Nordiska modellen, fackliga rättigheter, diskussion om det finländska systemet
15.00 Kaffe och inkvartering
15.30 Magnus Drougge: Kollektivavtalet, parvist arbete: ”Vad är ett kollektivavtal”
17.00 Fritid
19.00 Middag

Söndagen den 21 november

7.30 Frukost på hotellet
9.00 Magnus Drougge:
Medlemsvärvning (vems uppgift är det att värva medlemmar, vilken nytta har man av medlemskap, hur ska vi möta motargument)
12.00 Lunch och utcheckning
13.00 Magnus Drougge: Avslutning och diskussion
15.00 Kaffe och hemfärdFFC:s svenska seminarium 2021: Vi är många – vi är facket (inbjudan och preliminärt program)