Go back

Hur ändras tilläggsdagarna inom arbetslöshetsskyddet och tryggheten för personer över 55 år?

Sanna Marins regeringen fattade den 17 december beslut om åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland personer över 55 år. Vad innebär åtgärderna? FFC har svarat på frågor om tilläggsdagarna, omställningsskyddet och utkomsten för personer över 55 år.

Läs mer på FFC:s sidor