Go back

Om din arbetsgivare frågar dig om du vill gå med i YTK, svara nej

Företag som erbjuder sig att betala arbetstagarnas medlemsavgifter i Allmänna arbetslöshetskassan YTK, men inte i de branschvisa arbetslöshetskassorna, är ute på svag is. Ännu värre är det om arbetsgivaren samtidigt frågar om arbetstagarna vill gå ur facket.
Läs mer från FFC’s artikel