Go back

BYGGNADSPRODUKTINDUSTRINS STREJKDAGAR

Varför strejkar vi?

Kollektivavtalsförhandlingarna inom Byggnadsförbundets avtalsbranscher har inte gett resultat. Arbetsgivarna erbjuder fortfarande endast den löneförhöjning som har varit aktuell i offentligheten och som har bestämts av Finlands Näringsliv. Dessutom vill arbetsgivarna att Byggnadsförbundet ska godkänna försämringar av konkurrenskraftsavtalet i efterhand, strykning av söndagstillägg och fullständig avreglering av hyrt arbete.

När strejkar vi?

Strejkdagarna under våren 2018 är

 • torsdagen den 19.4
 • fredagen den 20.4
 • måndagen den 23.4
 • tisdagen den 24.4
 • torsdagen den 3.5 > INSTÄLLD 27.4.2018
 • fredagen den 4.5 > INSTÄLLD 27.4.2018
 • måndagen den 7.5 > INSTÄLLD 27.4.2018
 • tisdagen den 8.5 > INSTÄLLD 27.4.2018

Strejken inleds varje dag kl. 00.00 och upphör kl. 24.00.
Arbetstagarna som omfattas av strejken utför inget sådant arbete på vilket byggnadsproduktindustrins kollektivavtal tillämpas.

Vem gäller strejken?

Strejken gäller sju företag inom byggnadsproduktindustrin

 • Betonimestarit Oy
 • Betset Oy
 • Parma Oy
 • Rajaville Oy
 • Parmarail Oy Ab
 • Rudus Oy
 • Ruskon Betoni Oy

Strejken gäller också arbete som utförs av arbetstagare vid ovan nämnda företags dotterbolag (bolag som hör till koncernen) vars anställningsvillkor omfattas av kollektivavtalet för byggnadsproduktindustrin.

Hur går strejken till?

Om de tidigare nämnda åtgärderna för att påskynda kollektivavtalsförhandlingarna inte ger tillräckliga resultat kommer Byggnadsförbundet i sinom tid att meddela nya åtgärder för att påskynda förhandlingarna.

Tilläggsinformation och förteckning över strejkande

Byggnadsförbundets förtroendepersoner har fått meddelande om de kommande strejkdagarna och en förteckning över strejkande som de fyller i på förhand.

Förteckningarna över strejkande ska lämnas till förbundet så snabbt som möjligt
på adressen jarjesto@rakennusliitto.fi eller per post till Byggnadsförbundet rf, organisation, PB 307, 00531 HELSINGFORS.
Du får mera information i frågor som gäller strejken på förbundets servicenummer för anställningsärenden 020 690 232.
 

Uppdatera dina medlems- och kontouppgifter nu, om du omfattas av strejken

Vi uppmanar personer som omfattas av strejken att kontrollera och uppdatera medlems- och kontouppgifterna i den elektroniska medlemstjänsten, dvs. eTjänsten. Strejkbidraget betalas direkt till medlemmens konto. Du kan påskynda betalningen genom att uppge ditt kontonummer under ”mina uppgifter” i eTjänsten. Bidrag betalas till de byggarbetare vars medlemskap var i kraft och i skick före 1.4.2018.