Go back

Nytt på vår eTjänst

Byt till att få meddelande om utbetalning som sms
Du kan i fortsättningen välja att få meddelandet om att inkomstdagpenningen eller alterneringsersättningen har betalats som sms till din mobiltelefon. Du kan välja den nya tjänsten på eTjänstens sida Inställningar.
Sms:et har uppgifter om för vilken period betalningen gäller, vilken dag utbetalningen sker och vilket belopp som betalas in på kontot. Sms:et skickas på kvällen den dag ansökan behandlades eller senast följande morgon.
Du kan be om att få meddelandet om betalning antingen per post eller per sms. Meddelandet om betalning finns också alltid på eTjänstens sida Lägesinformation.
eSnabbansökan
– ett snabbt sätt att fylla i fortsatt ansökan

Snabbansökan är en förhandsinfylld fortsatt ansökan för helt arbetslösa eller helt permitterade och det går snabbare och lättare att fylla i den.
Du kan skicka in snabbansökan, om du inte känner till att det har skett några förändringar. Tjänsten föreslår automatiskt en snabbansökan för perioder på fyra kalenderveckor, om du under tiden före ansökan har varit helt arbetslös eller helt permitterad. Om det har skett ändringar i dina uppgifter sedan den förra perioden kan du gå från snabbansökan till att fylla i en normal fortsatt ansökan.
Snabbansökningarna behandlas i den ordning de kommer in tillsammans med andra fortsatta ansökningar.
Till eTjänsten >>