Go back

Demonstration på byggindustrins arbetsplatser

Byggnadsförbundet förverkligar en tre (3) timmar lång arbetsinställelse som uttryck för politiskt ställningstagande inom alla våra kollektivavtalsbranscher fredagen den 18.9. 2015 klockan 06.00-18.00.
Från många arbetsplatser, också utanför huvudstadsregionen, deltar arbetstagare i en demonstration som arrangeras den 18.9.2015 från och med klockan 11.00. Detta förorsakar längre avbrott i arbetet.
Processarbete som utförs i skift och som man inte utan besvär kan avbryta, ingår inte i strejken.
Med demonstrationen försvarar vi arbetsmarknadsorganisationernas fria rätt att avtala om arbets- och tjänsteavtal och motsätter oss regeringens ensidiga beslut om att försämra löntagarnas arbetsvillkor.
Tilläggsinformation:
Matti Harjuniemi, tel. 050 1586