Go back

Eestlastest liikmete töötuskindlustusega esineb probleeme

Mitu Ehitusliitu kuuluvat töötuks jäänud eestlast on kokku puutunud probleemidega töötu päevaraha saamisel. Selle põhjuseks on Euroopa liidu ja Soome sotsiaalkaitset reguleerivad õigusaktid.

Koondatud eestlasest ehitaja saab ehitusala töötukassast päevaraha normaalselt.

Vallandatud töötaja puhul peab kassa välja selgitama, kas töötaja püsiv elukoht on Eestis. Kui on, siis ei tohi ehitusala töötukassa seaduse järgi maksta töötu päevaraha ning töötaja peab seda taotlema Eestis kohaliku süsteemi alusel.

Kui vallandatud eestlasest ehitaja märgib ehitusala töötukassa saadetud ankeedile, et tema püsiaadress ja perekond asuvad Eestis, ei tohi töötukassa päevaraha maksta. See põhineb õigusaktidel, mida töötukassa peab tahes-tahtmata järgima.

Soome tööturul püsivalt töötavaid eestlastest Ehitusliidu liikmeid ei tohiks vallandada juhtudel, mil see tähendaks töötajate ilmajäämist töötu abirahast. Sellistel juhtudel oleks parem töötajad koondada, kasutades veel kehtivat koondamisvõimalust. Lõpptulemus on ju praktikas sama. Nii säiliks ka Soomes püsivalt töötavatel eestlastel õigus töötu abirahale töötusperioodide ajal, täpselt nagu nende soomlastest kolleegidel.

Vallandamisteate saanud töötajal oleks kasulik arutada töötuskindlustusega seotud probleemi kohe koos tööandjaga ning võtta vajadusel ühendust Ehitusliidu usaldusisikuga.

See probleem puudutab ka teistest Euroopa liidu riikidest pärinevaid ehitajaid, ehkki kokku siiski suhteliselt väikest inimrühma. Kui näitame üles head tahet, saame korraldada asjad nii, et ükski Ehitusliidu liige ei kaota töö lõppedes jalgealust, olenemata oma kodakondsusest.

Kyösti Suokas
asepresident