Go back

Sõlmitud on uued kollektiivlepingud

Soome ehitusliidu Rakennusliitto kõigis lepinguvaldkondades on sõlmitud uued kollektiivlepingud. Alates palgaperioodist, mis algab 1. juunil 2022 või pärast seda, suurendatakse palku 2%. Lepinguperiood kestab 1. märtsist 2022 kuni 29. veebruarini 2024. Muuhulgas suurendatakse 2,0% võrra ka pooleliolevaid töövõttusid ja lepingupõhiseid akordtasusid. Sama tõus rakendatakse ka kollektiivlepingutest tulenevatele rahalistele lisatasudele ja töötajate esindajate erihüvitistele.

2023. aasta palgatõus lepitakse kokku 30. novembriks 2022 või leping võidakse lõpetada järgmise aasta veebruari lõpus.