Sairausajan korvaukset

Kuka maksaa ja mitä maksetaan:

1. Työnantaja

Sairaustapauksissa ja työtapaturmissa palkanmaksaja on aina ensin työnantaja.  Maksukauden pituus riippuu työsuhteen pituudesta. Eri työehtosopimuksissa sairausajan palkan määrä vaihtelee hieman. Jos työsuhde on kestänyt alle 6 kk, lyhyissä sairaustapauksissa on yhden päivän omavastuu. Työtapaturmissa ei ole tätä karenssia ja korvaus on täysi palkka.

2. Tapaturma-Yhtiö

Vakuutus maksaa vuosityöansion mukaan määriteltyä päivärahaa enintään yhden vuoden. Sen jälkeen korvaus muuttuu tapaturmaeläkkeeksi. Lisätietoa www.tvk.fi

3. Kela

Mikäli vakuutusyhtiö kieltäytyy maksamasta päivärahaa (usein kiistävät vamman johtuvan työtapaturmasta), haetaan työkyvyttömyyskorvausta KELA:sta. Samoin KELA:sta haetaan korvausta sairauden jatkuessa vielä, kun työnantajan maksukausi on päättynyt. Lisätietoa www.kela.fi

4. Eläkeyhtiö

Jos tapaturmayhtiö katkaisee korvauksen tapaturmaeläkevaiheessa tai KELA on maksanut 300 pv täyteen, tulee laittaa eläkehakemus työkyvyttömyyden johdosta KELAAN/Eläkeyhtiöön. Lisätietoa www.tyoelake.fi

5. Työvoimatoimisto

Jos KELA on maksanut 300 pv samaa sairautta / työkyvyttömyyttä täyteen ja eläkeyhtiöstä tulee työkyvyttömyyseläkkeen hylkäyspäätös täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Tällöin hakija merkataan vajaatyökykyiseksi työnhakijaksi ja hänellä on oikeus työttömyyspäivärahaan.

6. Kunta / Sosiaalitoimisto

Jos kaikki em. kieltäytyvät lopulta maksamasta, tulee kunnan sosiaaliviranomaisilta kysyä esim. toimeentulotukea. Sosiaalitoimisto voi myös lainata tukea ja takaisinmaksu tapahtuu, kun taloudellinen tilanne on ratkennut. Yleensä siis kun kaikki valitusasteet on käyty läpi tai mahdollinen oikeus on tehnyt päätöksen.