Syöpävaaran torjunta rakennusalalla

Vuoden 2020 alussa astui voimaan uusi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta rakennusalalla. Asetus määrittelee sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle. Rakentajien terveyden kannalta tärkeimmät aineet ovat kvartsi, eli kiteinen piioksidi, ja dieselpakokaasu, jonka raja-arvo tulee voimaan vasta siirtymäajan jälkeen.

Kvartsipöly

Kvartsipölyn hengittäminen on yhteydessä useisiin sairauksiin, muun muassa keuhkosyöpään.Vaaran aiheuttavat kvartsipölyn pienet, silmin näkymättömät hiukkaset, jotka kulkeutuvat syvälle hengityselimiin. Vuoden 2020 alussa astui voimaan kvartsipölyn sitova raja-arvo, 0,1 mg/m³. Rakennusalalla kvartsille altistumista tapahtuu erityisesti betonin hionta- ja purkutöissä.

Ajantasaista mittaustietoa kvartsipölyn määrästä rakentamisen toimialojen eri töissä ja työvaiheissa ei juurikaan ole. Julkaistut mittaustulokset kuitenkin kertovat vaarallisista pitoisuuksista. Rakennusliiton kanta on, että työhygieeniset mittaukset ovat osa luotettavaa ja turvallista työympäristöä.

Syöpävaarallisten aineiden torjunta

Kaikilla rakentamisen ketjun toimijoilla on omat vastuunsa syöpävaarallisten aineiden torjunnasta työmailla. Pölyävien töiden vaarat pitää tunnistaa kirjallisessa riskienarvioinnissa. On tehtävä suunnitelma siitä, miten pölyä torjutaan eri työvaiheissa. Pölytyö pitää tehdä osastoissa, eli pölyn kulkeutuminen muualle on estettävä. Kaikki käsityökoneet on viimeistään nyt varustettava kohdepoistolla eli käsityökalujen kohdepoiston perässä tulee olla pölynimuri, jossa on oikeanlaiset hepa-suodattimet. Työilmaa tulee myös puhdistaa laajemmin koneellisesti, ja imurointia on lisättävä työmaalla. Henkilökohtaisten suojaimien käyttö pölyävissä työvaiheissa on tärkeää.

Kvartsipölyä esiintyy rakentamisen toimialojen töissä laajasti. Ammattialakohtaiset erityispiirteet tulee huomioida, kun arvioidaan kavrtsipölyä ja sen määrää.

Työvaatteiden säilytys ja huolto

Kvartsipölylle altistutaan myös likaisten työvaatteiden kautta. Sosiaalitilojen siisteydestä on pidettävä huolta, jotta sosiaalitilat ovat turvallisia käyttää. Rakennusliiton kanta on, että rakentajat tarvitsevat useamman parin puhtaita työvaatteita sekä erilliset kaapit työvaatteille ja siviilivaatteille. Samoin työnantajan tulisi huolehtia työvaatteiden pesusta, jolloin perheenjäsenet eivät altistu työvaatteiden mukana kotipesukoneeseen kulkevalle pölylle.

ASA-rekisteri

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa syöpävaarallisista aineista, seoksista ja työmenetelmistä sekä näille tekijöille altistuvista työntekijöistä. Työnantajan on ilmoitettava kaikki nämä henkilöt Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin. Työnantaja ilmoittaa rekisteriin siis myös jokaisen kvartsipölylle altistuvan työntekijän. Tämä tarkoittaa rakennusalojen työnantajille kymmenien tuhansien uusien työntekijäilmoituksien tekemistä ASA-rekisteriin.

Lue lisää

Työsuojeluhallinnon laaja tiedote uudesta asetuksesta

Älä altista työntekijää syöpävaaralle, työsuojeluhallinnon työpaikkatiedote 1/2020

ASA-rekisteri, Työterveyslaitoksen tiedote 21.2.2020