Työsuojelu

Työsuojelu – työturvallisuus

Rakennusliitto vaatii työsuojelun, työterveyden ja työhyvinvoinnin toteutumista kaikilla rakennusteollisuuden työmailla ja työpaikoilla. Tavoitteena pitää olla tapaturmaton työympäristö. Työntekijän perusoikeutena on palata töistä kotiin terveenä. Työsuojelun yhteistoiminnalla voidaan saavuttaa nolla tapaturmaa.

Työsuojelu toteutuu parhaiten työmailla ja työpaikoilla, kun tehtävään valitaan työsuojeluvaltuutettu, joka on Rakennusliiton jäsen. Tehtävään valittu ilmoittaa valinnasta lähimpään Rakennusliiton aluetoimistoon kaavakkeella: Ilmoitus työntekijöiden edustajavalinnoista -lomake

Työnantajan tehtävä on ilmoittaa työsuojeluvaltuutetuista ja varavaltuutetuista sekä työsuojeluorganisaatioihin valituista henkilöistä Työturvallisuuskeskukseen, os. Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki. Ilmoittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Ilmoitus työsuojelukeskukseen tehdään linkin takaa löytyvällä lomakkeella Työsuojeluhenkilön valinta -ilmoituslomake

Työsuojeluvaltuutettu toimii yhteistyössä eri henkilöstöryhmien välillä. Työsuojeluvaltuutettu on mukana kehittämässä työturvallisuutta, puuttuu turvattomaan työympäristöön ja ratkoo työturvallisuuteen liittyviä ristiriitatilanteita työmailla ja työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua Rakennusliiton järjestämään työsuojelukoulutukseen.

Työsuojelun ongelmatilanteissa ole yhteydessä työnantajaan tai tämän edustajaan ja työsuojeluvaltuutettuusi. Tilanteita, joita ei pystytä ratkaisemaan työmailla tai työpaikoilla voit ottaa yhteyttä Rakennusliiton aluetoimistoon ja Työsuojelun toteutumista viranomaistaholta valvoo aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (entinen työsuojelupiiri).