Sairauden/tapaturman sattuessa

Sairauden sattuessa

Jos sairastut, sinulla on oikeus olla poissa työstä. Työnantajalla on velvollisuus maksaa sairausajalta palkkaa työsuhteen keston mukaisesti. Ajanjakso ja mahdollinen omavastuuaika selviää oman alan työehtosopimuksesta. Jos et senkään jälkeen voi palata töihin, voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa.

Työnantajalla on oikeus vaatia lääkärintodistus siitä, että olet sairas. Jos sairastut, etkä pääse töihin, ilmoita siitä heti esimiehellesi. Esimiehesi kertoo sinulle, tarvitsetko lääkärintodistuksen sairaudesta vai onko yrityksessä sovittu muu käytäntö.

Tapaturman sattuessa

Jos sinulle sattuu työtapaturma tai epäilet saaneesi ammattitaudin, ilmoita siitä heti työnantajallesi tai lähimmälle esimiehellesi. Häneltä saat vakuutustodistuksen, jolla saat vammaasi tai sairauteesi hoitoa maksutta esimerkiksi terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Jos vakuutustodistus ei ole mukanasi, joudut itse maksamaan hoidon ja lääkkeet. Tällöin korvataan maksamasi kulut kuitteja vastaan vakuutuslaitoksesta.

Korvauksen haku käynnistyy kun työnantajasi lähettää vakuutuslaitokselleen tapaturmailmoituksen. Varmista mikäli mahdollista, että työnantajasi on täyttänyt tarvittavat tiedot ja lähettänyt tapaturmailmoituksen. Hoitava lääkäri lähettää tarvittavan lääkärintodistuksen suoraan vakuutuslaitokseen.

Tapaturmasta tai ammattitaudista voi seurauksista riippuen saada erilaisia korvauksia. Jos tunnet kärsineesi vääryyttä korvauksissa, on otettava pikaisesti yhteys korvausasiaa hoitavaan vakuutuslaitokseen. Rakennusliiton jäsenenä saat myös apua ja neuvoa ottamalla yhteyttä lähimpään Rakennusliiton aluetoimistoon.

Lääkekorvaukset työtapaturmissa ja ammattitaudeissa

Tapaturmavakuutuskeskuksen ohjeistuksen mukaan työtapaturmassa vahingoittunut ja ammattitautiin sairastunut saa korvauksen lääkekustannuksista hakemalla maksamiaan lääkkeitä koskevat kustannukset vakuutusyhtiöltä viimeistään vuoden kuluessa. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin antaa vahingoittuneelle maksusitoumuksen työtapaturman tai ammattitaudin hoitoon korvattavista lääkkeistä. Tämä maksusitoumus annetaan apteekkiin.

Korvaava työ

Rakennusliitto ei hyväksy menettelyä, jossa työtapaturman tai sairastumisen johdosta työntekijälle osoitetaan korvaavaa työtä ja hänet komennetaan ilmoittautumaan henkilökohtaisesti työhön. Korvaavaa työtä käytetään usein tapaturmatilastoiden kaunistamiseksi ja työntekijälle ei anneta edes lakisääteistä mahdollisuutta toipumiseen tai kuntoutukseen kotona. Jos työntekijää hoitava lääkäri on todennut hänet työkyvyttömäksi, hän on oikeutettu työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja mahdollisiin muihin sosiaalivakuutuksen etuuksiin. Laki ei tunne korvaavaa työtä, eikä korvaava työ liity kuntoutuksen keinoihin tukea työelämään paluuta.