Riita-asian sattuessa

Rakennusliiton jäsenenä saat veloituksetta oikeusapua ja lainopillista neuvontaa työsuhdeasioittesi käsittelyyn.

Kun työpaikalla syntyy jostain asiasta epäselvyyttä, jota työntekijä ei kykene omin voimin selvittämään työnjohdon kanssa, on työntekijän käännyttävä ensin luottamusmiehen puoleen. Mikäli sellaista ei ole, niin yhteys tulee ottaa lähimpään Rakennusliiton aluetoimistoon. Yhteyden saa joko puhelimella, sähköpostilla tai käymällä aluetoimistolla.

Riita-asian hoitoa helpottaa ja nopeuttaa, kun työntekijällä on valmiiksi kasattu kaikki mahdolliset riitaa koskevat paperit ja mahdolliset jutusta tietävien nimet ja yhteystiedot.

Joskus kuitenkin asia on niin riitainen, että se ratkeaa vasta oikeudessa. Kun tarvittavat neuvottelut asian ratkaisemiseksi on tuloksettomasti käyty, Rakennusliiton edunvalvontaosasto harkitsee oikeusavun myöntämistä. Oikeusavun edellytyksenä ovat Rakennusliiton sääntöjen mukainen jäsenyysehto sekä jutussa menestymisen mahdollisuudet.