Opiskelijat

Ammattioppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa aloillemme opiskelevilla on mahdollisuus liittyä Rakennusliiton jäseneksi opiskelijajäseninä.

Opiskelijajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista opiskeluaikana. Kesätöissä ollessaan opiskelijajäsenet maksavat tavanomaista ns. A-jäsenen (työssä olevan)  jäsenmaksua.

Kesätyöajalta jäsenmaksun maksaneet kartuttavat omaa työssäoloehtoaan kassalle. Kesätyön alkaessa ole yhteydessä jäsenrekisteriin tai omaan Rakennusliiton aluetoimistoosi, jotta liittymisesi kassaan saadaan rekisteröidyksi.

Opiskelijajäsen saa täydet jäsenedut, ellei sitä erikseeen jonkin asian osalta ole rajattu. Opiskelijajäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkiin liiton järjestämiin tapahtumiin.

Lue lisää Raksanuorten omilta sivuilta tai kysy neuvoa Rakennusliiton palvelunumeroista.
Raksanuoret ja opiskelijat