Jäsenmaksujen työnantajaperintä

Jäsenmaksujen työnantajaperintä on pääsääntöinen tapa hoitaa jäsenmaksut. Työnantaja pidättää suoraan palkasta ilmoitetun jäsenmaksuosuuden ja tilittää sen Rakennusliiton YAP Solutions Oy:ssa olevalle jäsenmaksukeräilytilille.

Työnantajaperintä edellyttää työntekijän ja työnantajan välistä kirjallista perintäsopimusta, josta liiton kappale toimitetaan Rakennusliittoon.

Rakennusliitto – jäsenhakemus – jäsenmaksun perintäsopimus (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-tiedosto)

Vaikka jäsenrekisteri seuraa säännöllisesti työnantajatilittäjien tilityksiä ja niitä koskevia selvityksiä, on tärkeää, että jäsen itsekin seuraa perinnän toteutumista, esimerkiksi palkkalaskelmista.

Jos on syytä epäillä, että perinnässä on epäselvyyttä, kannattaa viipymättä ottaa yhteyttä lähimpään aluetoimistoon tai jäsenrekisterin puhelinpalveluun 020 690 231.

Työnantajaperinnän perusteet

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden aloilla työskentelevien edunvalvontajärjestö. Liitto on sopinut yleissitovien työehtosopimuksien liitesopimuksilla eri työnantajapuolien kanssa ay-jäsenmaksujen työnantajaperintäjärjestelmästä. Sillä pyritään jäsenmaksuperinnän rationalisointiin ja yritystason yhteyksien parantamiseen. Käytännön teknisestä toteutuksesta vastaa YAP Solutions Oy, jolta Rakennusliitto ostaa jäsenmaksuihin liittyviä palveluita.

Lisätietoja selvityspalvelusta:
puh. (09) 777 19745 tai sähköpostitse selvityspalvelu@yap.fi

Rakennusliiton työnantajatilitykset
puh. 020 774 3344
tai sähköpostitse ta-tilit@rakennusliitto.fi

Työnantajaperinnän alkaminen

Liitollamme on valtakunnallisesti kattava aluetoimistoverkosto. Yhteydenotto aluetoimistoon tai jäsenrekisterin palvelunumeroon 0230 690 231 riittää ensivaiheessa. Henkilökuntamme auttaa työnantajaperinnän aloittamiseen liittyvissä asioissa.

Yhteydenotto aluetoimistoon voi tapahtua tietenkin myös yksittäisellä työntekijän ja työnantajan välisellä jäsenmaksuperintäsopimuksella. Yhteydenoton jälkeen työnantajalle toimitetaan jäsenmaksujen tilitys-ja selvitysohjeet sekä viitteet jäsenmaksujen suorittamista varten.

Sopimus

Työnantajaperinnän alkaminen edellyttää aina työntekijän ja työnantajan välisen perintäsopimuksen tekemistä. Työnantajaperintäsopimuksen voit käydä täyttämässä täällä (yhdistetty jäsenhakemus/jäsenmaksun perintäsopimus).

Ay-jäsenmaksujen tilitykset ja selvitykset

Työehtosopimuksessa olevien ay-jäsenmaksujen perintää koskevien liitesopimusten mukaisesti työnantaja perii palkanmaksun yhteydessä jäsenen bruttopalkasta, myös työajanlyhennys- ja lomarahoista kalenterivuosittain vahvistettavan jäsenmaksun. Ilmoitus alkavan vuoden jäsenmaksusta annetaan marraskuun loppuun mennessä.

Jäsenmaksuryhmät

  • A = työssä käyvä jäsen, jäsenmaksu 1,49 % palkasta
  • O = opiskelijajäsen (ei jäsenmaksuvelvoitetta). Työllistyessään opintojen aikana muuttuu A-jäseneksi ja maksaa sen mukaista jäsenmaksua.
  • LO = liiton ja osaston jäsen (ei työttömyyskassan jäsenyyttä, jäsenmaksun suuruus 0,97 % palkasta)

Isot työnantajat (työntekijöitä 10 tai enemmän)

Työnantaja tilittää jäsenmaksut kuukausittain yhdellä viitteellä ja tekee selvitykset perityistä ja tilitetyistä jäsenmaksuista YAP Solutions Oy:lle pääsääntöisesti neljännesvuosittain. Tarkemmat ohjeet saa aluetoimistoista tai jäsenrekisterin palvelunumerosta 020 690 231.

Pientyönantajat (1-9 työntekijää)

Pientyönantajat voivat hoitaa jäsenmaksutilitykset jäsenkohtaisilla viitteillä ilman selvitysten tekemistä. Tarkemmat ohjeet saa aluetoimistoista tai jäsenrekisterin palvelunumerosta 020 690 231.

Rakennusliiton tili:
IBAN: FI61 1555 3000 1209 81
BIC: NDEAFIHH