Jäsenmaksujen työnantajaperintä

Jäsenmaksujen työnantajaperintä on pääsääntöinen tapa hoitaa jäsenmaksut. Työnantaja pidättää suoraan palkasta ilmoitetun jäsenmaksuosuuden ja tilittää sen Rakennusliiton YAP Solutions Oy:ssa olevalle jäsenmaksukeräilytilille.
Työnantajaperintä edellyttää työntekijän ja työnantajan välistä kirjallista perintäsopimusta, josta liiton kappale toimitetaan Rakennusliittoon.

Rakennusliitto – jäsenhakemus – jäsenmaksun perintäsopimus (ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-tiedosto)

Vaikka jäsenrekisteri seuraa säännöllisesti työnantajatilittäjien tilityksiä ja niitä koskevia selvityksiä, on tärkeää, että jäsen itsekin seuraa perinnän toteutumista, esimerkiksi palkkalaskelmista.
Jos on syytä epäillä, että perinnässä on epäselvyyttä, kannattaa viipymättä ottaa yhteyttä lähimpään aluetoimistoon tai jäsenrekisterin puhelinpalveluun 020 690 231.

Työnantajaperinnän perusteet

Rakennusliitto on rakennus-, rakennusaine-, talotekniikka-ja maanrakennusalojen työntekijöiden ammattiliitto ja edunvalvontajärjestö. Liitto on sopinut yleissitovien työehtosopimuksien liitesopimuksilla eri työnantajapuolien kanssa ay-jäsenmaksujen työnantajaperintäjärjestelmästä. Sillä pyritään jäsenmaksuperinnän rationalisointiin ja yritystason yhteyksien parantamiseen. Käytännön teknisestä toteutuksesta vastaa YAP Solutions Oy, jolta Rakennusliitto ostaa jäsenmaksuihin liittyvät palvelut.
Lisätietoja selvityspalvelusta puh. (09) 777 19745 tai sähköpostitse selvityspalvelu@yap.fi

Työnantajaperinnän alkaminen

Liitollamme on valtakunnallisesti kattava aluetoimistoverkosto. Yhteydenotto aluetoimistoon riittää ensivaiheessa. Henkilökuntamme auttaa työnantajaperinnän aloittamiseen liittyvissä asioissa.
Yhteydenotto aluetoimistoon voi tapahtua tietenkin myös yksittäisellä työntekijän ja työnantajan välisellä jäsenmaksuperintäsopimuksella. Yhteydenoton jälkeen työnantajalle toimitetaan jäsenmaksujen tilitys-ja selvitysohjeet sekä viitteet jäsenmaksujen suorittamista varten.

Sopimus

Työnantajaperinnän alkaminen henkilökohtaisella tasolla edellyttää aina työntekijän ja työnantajan välisen perintäsopimuksen tekemistä.
Työnantajaperintäsopimuksen voit käydä täyttämässä täällä (yhdistetty jäsenhakemus/jäsenmaksun perintäsopimus).

Ay-jäsenmaksujen tilitykset ja selvitykset

Työehtosopimuksessa olevien ay-jäsenmaksujen perintää koskevien liitesopimusten mukaisesti työnantaja perii palkanmaksun yhteydessä jäsenen bruttopalkasta, myös työajanlyhennys- ja lomarahoista kalenterivuosittain vahvistettavan jäsenmaksun. Ilmoitus alkavan vuoden jäsenmaksusta annetaan marraskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2017 jäsenmaksut jäsenmaksuluokittain:

  • A-jäsen 1,60 %
  • TA-jäsen 0,60 % (= liiton vapaajäsenet)
  • OA-jäsen 0,60 % (= opiskelijajäsenet > maksavat lomiensa aikana ansaitsemastaan työtulosta vain työttömyyskassan jäsenmaksun)

Työnantajat tilittävät jäsenmaksunsa ao. kuukauden loppuun mennessä erittelemättömänä
Rakennusliiton tilille:
IBAN: FI61 1555 3000 1209 81
BIC: NDEAFIHH

Pientyönantajat (1-9 työntekijää)

Pientyönantajat voivat hoitaa tilitysten yhteydessä myös jäsenkohtaiset erittelyt. Aluetoimistoista saa tarkemmat ohjeet.
Työnantaja tekee selvitykset perityistä ja tilitetyistä jäsenmaksuista YAP Solutions Oy:lle pääsääntöisesti neljännesvuosittain. Poikkeuksen pääsääntöön muodostavat pientyönantajat ja rakennusaineteollisuuden, talotekniikka- ja maanrakennusalojen työnantajat, jotka antavat selvityksen sopimuksen mukaisesti puolivuotisjaksoittain.