Bli medlem / medlemsskap / medlemsförmåner

 Yrkesverksamma inom byggbranschen hör till Byggnadsförbundet

Byggnadsförbundets styrka ligger i dess medlemmar och i att branschen har organiserat sig väl. Medlemmen är den viktigaste resursen i förbundets verksamhet. Medlemmen kan påverka alla frågor som rör byggarbetare på arbetsplatsen och i fackavdelningen. Alla medlemmar i förbundet hör till Byggbranschens arbetslöshetskassa. Kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet till byggare.

Intressebevakningen på arbetsplatser är en viktig del av förbundets verksamhet. Byggnadsförbundet har genom kollektivavtal kommit överens med arbetsgivarförbunden om minimivillkor enligt vilka arbetet inom byggbranschen utförs. I kollektivavtalen fastställs bl.a. branschens löner, arbetstider, semesterersättningar, semestrarnas längd, arbetstidsförkortning, söckenhelgersättningar och lön under sjukfrånvaro.

 

vaaka-byggn-vari_rgp

.

Tre alternativa sätt att ansluta dig >>

 

Medlemsförmånerna 2019 hittar du på kalenderbilagan, som förbundet skickar hem till varje medlem i Byggnasförbundet.

Kontakt i svenska verksamhetet

Tiina Nurmi-Kokko
expert i socialpolitiska ärenden
020 774 3082
050 2783

Jouni Ruotsalainen
regionchef i Åbo

020 774 3445
050 369 9922
jouni.ruotsalainen@rakennusliitto.fi

Verksamhetsregionerna och personal inom Byggnadsförbundet