Blev du arbetslös?

Byggbranschens arbetslöshetskassa är mycket modern och effektiv. I dess expertis möts en förtrogenhet med byggbranschens särdrag och ett starkt kunnande om utkomstskyddet. Som medlem i förbundet är du automatiskt medlem i Byggbranschens arbetslöshetskassa.

Det lönar det sig att kontrollera följande, om du blir arbetslös:

 1. Är ditt medlemskap i skick?
 2. Har du anmält dig till arbets- och näringsbyrån?Working gloves and emolument.

Basuppgifter om arbetslöshetsskyddet

 

Brochyrens innehåll:

 • Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning
 • Förtjänstskyddets varaktighet
 • Företagarens utkomstskydd
 • Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas inverkan
 • Alterneringsersättning
 • Så här söker du förmåner
 • Viktiga lagar och förordningar
 • Tabell över inkomstrelaterad dagpenning
 • Kontaktinformation för arbetslöshetskassorna