De arbetslösa är värda förtroende

FFC:s sporrande sysselsättningsmodell Vi har ett alternativ till aktiveringsmodellen, med vilken vi öppnar diskussionen om sysselsättningstryggheten i ett förtroendesamhälle. Modellen uppmuntrar de arbetslösa, men lämnar dem inte ensamma – eller utanför. I stället för att behöva vara rädda får de arbetslösa stöd och personlig service. Läs mera https://www.sak.fi/sv/samhalle/de-arbetslosa-ar-varda-fortroende-ffcs-sporrande-sysselsattningsmodell

Lue lisää

Kurskalender 2016

FFC, Kiljavainstitutet och ABF Våren 2016 4-8.4 Grundkurs för förtroendemän Kursen är avsedd för förtroendemän, vice förtroendemän och ordförande i fackavdelningarna. Grundkunskaper om förtroendemannens rättigheter och skyldigheter samt fackets roll i arbetslivet och på arbetsplatser. 4-8.4 Grundkurs i arbetarskydd Kursen är avsedd för arbetarskyddsfullmäktige vice fullmäktige och arbetarskyddsombud. På kursen lär deltagarna sig att förstå […]

Lue lisää