eTjänsten

E-tjänsten underlättar medlemmarnas liv

Medlemmen kan logga in på e-tjänsten (eAsiointipalvelu) och den vägen sköta om vissa ändringar och betalningar som gäller honom själv. Tjänsten är en del av Byggnads webbtjänst.

. Till eTjänsten >>

Nu lönar det sig att enkelt uppdatera personuppgifterna via webben

En medlem i förbundet och a-kassan kan uppdatera sina personliga uppgifter genom att använda förbundets e-tjänst. Du kan uppdatera följande personliga uppgifter:

 • släktnamn och förnamn
 • näradress
 • postnummer och kontor
 • telefon och mobiltelefonnummer
 • e-postadress
 • avtalsbransch
 • yrkesbenämning
 • sättet att betala medlemsavgift

Meddelande om befrielse från medlemsavgift

En medlem som får arbetsmarknadsstöd, studerar, gör sin värnplikt eller annars har rätt till befrielse från medlemsavgift har tidigare varit tvungen att meddela om detta till närmaste kretskontor eller till den som sköter medlemsärenden i fackavdelningen med tre månaders intervall för att få anteckning om befrielse från medlemsavgiften för nämnda tid.

Nu kan man meddela om befrielsen via e-tjänsten.

Du kan välja bland följande orsaker:

 • arbetslös
 • sjuk
 • värnplikt
 • studier
 • moderskapsledig
 • närståendevårdare
 • faderskapsledig
 • vårdledig

Befrielsen från medlemsavgift uppdateras via e-tjänsten direkt i vårt medlemsregistersystem.

E-tjänsten gör automatiskt följande justeringar:

 • längden på en enskild befrielse kan inte vara längre än ett år
 • man kan skriva in befrielsen på föregående, innevarande och nästa år
 • det är fråga om ett räkneverk på fyra år och det drar av arbetssnuttar och börjar på nytt från början efter att du har betalat medlemsavgift i sex månader. Om du har varit befriad från medlemsavgift i nästan fyra år ber systemet dig kontakta ditt kretskontor eller medlemsservicetelefonen.

Spara intygen

Du behöver inte längre skicka in intyg över orsaken till och tiden för befrielse från medlemsavgiften till kretskontoret. Men du ska i alla fall spara dokumenten som gäller befrielsen från medlemsavgift. Du ska med dem kunna bevisa att du varit befriad från medlemsavgift vid en viss tid, om du blir arbetslös eller söker rättshjälp.

En medlem kan alltså meddela om befrielse från medlemsavgift via e-tjänsten, per telefon, då han besöker kretskontoret eller genom att på traditionellt sätt skicka det meddelande om befrielse från medlemsavgift som ingår i tidningen Rakentaja till kretskontoret.

En medlem vars arbetsgivare av en eller annan orsak inte bär upp medlemsavgiften och alltså är självbetalande kan dra nytta av räkneverket för medlemsavgift i e-tjänsten och direkt överföra sin medlemsavgift via e-tjänsten för att betalas av sin egen bank.

E-tjänstmöjligheterna i arbetslöshetskassan

En medlem i arbetslöshetskassan kan granska sina uppgifter om i vilket skede till exempel dagpenningsansökningarna är, om de arbetskraftspolitiska utlåtandena samt om positiva eller negativa beslut om beviljande av dagpenning. Den fortsatta ansökan om dagpenning har man sedan i somras kunnat skicka elektroniskt via Internet för behandling i Byggnads arbetslöshetskassa efter att kassan har betalat den första dagpenningsraten. En helt arbetslös medlem kan skicka in fortsatta ansökningar för fyra kalenderveckor via Internet. Om du har fyllt i ansökan om fortsatt inkomstdagpenning för en annan period än fyra kalenderveckor eller om den innehåller annat än arbetslöshetsdagar eller om du måste bifoga någon handling, till exempel ett löneintyg, kan du inte skicka in ansökan elektroniskt. Då kan du skriva ut den ansökan du har gjort i systemet, underteckna den och skicka den till arbetslöshetskassan tillsammans med eventuella bilagor.

Nytt på vår eTjänst

 

Byt till att få meddelande om utbetalning som sms

Du kan i fortsättningen välja att få meddelandet om att inkomstdagpenningen eller alterneringsersättningen har betalats som sms till din mobiltelefon. Du kan välja den nya tjänsten på eTjänstens sida Inställningar.

Sms:et har uppgifter om för vilken period betalningen gäller, vilken dag utbetalningen sker och vilket belopp som betalas in på kontot. Sms:et skickas på kvällen den dag ansökan behandlades eller senast följande morgon.

Du kan be om att få meddelandet om betalning antingen per post eller per sms. Meddelandet om betalning finns också alltid på eTjänstens sida Lägesinformation.

eSnabbansökan – ett snabbt sätt att fylla i fortsatt ansökan

Snabbansökan är en förhandsinfylld fortsatt ansökan för helt arbetslösa eller helt permitterade och det går snabbare och lättare att fylla i den.

Du kan skicka in snabbansökan, om du inte känner till att det har skett några förändringar. Tjänsten föreslår automatiskt en snabbansökan för perioder på fyra kalenderveckor, om du under tiden före ansökan har varit helt arbetslös eller helt permitterad. Om det har skett ändringar i dina uppgifter sedan den förra perioden kan du gå från snabbansökan till att fylla i en normal fortsatt ansökan.

Snabbansökningarna behandlas i den ordning de kommer in tillsammans med andra fortsatta ansökningar.

Till eTjänsten >>