Bäställ ansökningblanketter

Fyll i bifogade blankett noggrant och skicka den till Byggnadsförbundet. Utifrån dina uppgifter kommer vi att skicka ytterligare information till dig och en blankett för ansökan om medlemskap. Medlemskapet kan anses börja fr.o.m. den dag ansökan kommit in. Medlemskapet kan inte börja retroaktivt (social- och hälsovårdsministeriets tillämpningsanvisningar (medlemsanvisningar) för arbetslöshetskassor).