Kursverksamhet 2017: Kulturen på arbetsplatsen skapar vi tillsammans

Kom med och bekanta dig med det trevliga gänget i FFC:s olika fackförbund och lär dig något nytt!

FFC:s Tvärfacklig kurs i Vasa 11.–12.2.2017

Anmäl dig till eget fackförbund senast 15.1.2017 och kom med!
Kulturen på arbetsplatsen Vasa 2017

FFC:s Tvärfacklig kurs i Helsingfors 11.–12.3.2017

Anmäl dig till eget fackförbund senast 10.2.2017 och kom med!
Kulturen på arbetsplatsen Helsingfors 2017