Vuokratyövoiman käyttö

Vuokratyövoiman käytön perusteet talonrakennusalalla

Rakennusalan työehtosopimuksen osana on sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä (UTS). Tässä sopimuksessa määritellään perusteet vuokratyövoiman käytölle:

  • Vuokratyövoiman käytön periaatteet käsitellään YT-menettelyssä.
  • Työnantajan ilmoitusvelvollisuus luottamusmiehelle, jos yritys harkitsee vuokratyövoiman käyttöä.
  • Poikkeuksena työt, joiden teettäminen omilla työntekijöillä on mahdotonta.
  • YT-velvoitteen rikkomisesta sakkorangaistus.

 

Vuokratyötä yritetään piilotella urakoiksi

  • Tuntilaskutusperusteinen työ rinnastetaan vuokratyövoimaan, jolla ei voi korvata omaa työvoimaa.

Vuokratyöntekijällä on oikeuksia

  • Vuokratyöntekijöiden työsuhteissa pitää noudattaa Rakennusliiton solmimia yleissitovia työehtosopimuksia.
  • Vuokrayrityksen on noudatettava työsopimuslain ja työehtosopimuksen työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä.
  • Jos ei muuta sovita, vuokramies on vuokrayritykseen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.
  • Jos työsuhteen päättyminen on sidottu jonkun työn valmistumiseen, on työntekijälle ilmoitettava viimeisestä työpäivästä viipymättä sen tultuaan työnantajan tietoon.
  • Rakennusalan yritykset eivät käytä nollasopimuksia. Jos vuokrayritys ei sitoudu noudattamaan työehtosopimusta ja alan käytännön mukaista työaikaa, julistaa Rakennusliitto yrityksen saartoon.