Infra-ala

Infra-alan (ent. maa-ja vesirakennusalan) yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Infra ry:n välillä. Viimeisin neuvoteltu sopimus on voimassa1.5.2020 – 28.2.2022 välisen ajan. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa.

Infra-alan työehtosopimusta noudatetaan mm. auton-, ajoneuvonosturin- , kaivukoneen-, pyöräkoneen- ja kurottajankuljettajiin. Näiden lisäksi panostajat, porarit, murskausasemien ja ruoppausalan työntekijät kuuluvat tämän työehtosopimuksen piiriin.

Jäsenet

Rakennusliiton jäsenenä on noin 4500 työssä olevaa infra-alan työntekijää ja 650 opiskelijajäsentä.

Palkkaus

Infra-alan työt tehdään joko aikapalkalla, urakkapalkalla, tai tuotantopalkalla. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän ammattitaidon perusteella ja jokaisella ammattikunnalla on mahdollisuus päästä ylimpään palkkaluokkaan. Ammattitutkinnon suorittaminen huomioidaan palkkaryhmittelyssä. Palkkaryhmän päälle sovitaan aina työkohtainen lisä.

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka on noin 15,59 €/h, tuotantopalkkio 19,42 €/h ja urakkatyöpalkka 19,62 €/h.