Puheenjohtajatentti

Kuinka kolme ehdokasta linjaavat liiton tulevaisuutta ja tehtäviä vuonna 2023?