Sivuston käyttöehdot

Rakennusliitto ry:n Internet-sivujen (www.rakennusliitto.fi) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Rakennusliitto ry:n Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Rakennusliitto ry:n Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Rakennusliitto ry pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Rakennusliitto ry:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Lehdistötiedotteita, materiaalipankin aineistoa ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää joukkoviestintätarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Rakennusliitto ry:n Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Rakennusliitto ry:n erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Vastuuvapaus

Rakennusliitto ry:n Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. Rakennusliitto ry ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Rakennusliitto ry ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Rakennusliitto ry ei vastaa sivujen saatavuudesta. Rakennusliitto ry pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia ilmoittamatta siitä etukäteen.

Rakennusliitto ry:n Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Rakennusliitto ry:llä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Rakennusliitto ry:n toimesta eikä Rakennusliitto ry vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Rakennusliitto ry ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Rakennusliitto ry ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Rakennusliitto ry:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Rakennusliitto ry:lle

Lähettämällä aineistoa jollekin Rakennusliitto ry:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Rakennusliitto ry:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Rakennusliitto ry ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Rakennusliitto ry voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Rakennusliitto ry noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Rakennusliitto ry:n Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Rakennusliitto ry:lle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana.