Jak zostać członkiem Fińskiego Budowlanego Związku Zawodowego

Trzy sposoby wstąpienia do Związku

  1. wybierając załączony link i wypełniając deklarację online (język formularza fiński, szwedzki lub angielski)
  2. pobierając, wypełniając i przesyłając wydrukowaną deklarację dostępną w formacie pdf (druk zawiera instrukcję wypełniania wniosku)
  3. zamawiając formularz zgłoszeniowy, który zostanie przesłany pocztą na podany adres

Tabela oplat czlonkowskich 2019

Tabela oplat czlonkowskich 2018

 

Deklaracje członkowskie dostępne są również u męża zaufania w zakładzie pracy, lokalnym związku branżowym i oddziałach regionalnych oraz w biurze głównym Związku.

Sposoby opłacania składki członkowskiej

  • Powszechnie obowiązującym sposobem na przystąpienie do Związku jest odprowadzanie składki członkowskiej przez pracodawcę.
  • W przypadku gdy pracodawca nie odprowadza składki bezpośrednio z poborów, składkę można opłacać samodzielnie.