Zostan czlonkiem Zwiazku

Witamy w Fińskim Budowlanym Związku Zawodowym

Fiński Budowlany Związek Zawodowy jest związkiem reprezentującym pracowników sektora budowlanego.

Związek stoi na straży interesów pracowników, negocjuje również ogólnie obowiązujące układy zbiorowe pracy.

Wypłata wynagrodzeń na poziomie co najmniej stawek minimalnych i pozostałe warunki zatrudnienia w sektorze budowlanym regulowane są przez układy zbiorowe.

W Fińskim Budowlanym Związku Zawodowym zrzeszona jest większość pracowników budowlanych zatrudnionych w Finlandii.

Fiński Budowlany Związek Zawodowy jest jednym z najbardziej wpływowych związków w Finlandii.

Członkostwo w Związku oferuje wiele korzyści m.in. zniżki na paliwo lub wycieczki.
W spornych sprawach członek Związku może uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Członkowie Związku mieszkający w Finlandii mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, którego wysokość zależy od uzyskiwanych wcześniej dochodów.

 

Oprócz cieśli i innych osób zatrudnionych w sektorze budowlanym, Związek reprezentuje pracowników z branży asfaltowej, hydroizolacyjnej, malarskiej, układania wykładzin podłogowych, robót sanitarnych, budownictwa wodno-lądowego oraz przemysłu budowlanego.

Alternatywy do przystąpienia

 

Dane kontaktowe

W przypadku problemów o charakterze międzynarodowym możesz skontaktować się z następującymi osobami:

Taija Stranden-Staskiewicz
Telefon + 358 (0) 20 774 3474
taija.stranden-staskiewicz@rakennusliitto.fi
 

Wynagrodzenia i warunki pracy