Tietopakki

 

TYÖELÄMÄN LAIT

Työpaikalla nähtävänä pidettävä lainsäädäntö helposti ja nopeasti — aina ajantasaisena.
http://www.tyoelamanlait.fi/fi
KT: RakennusliittoRy
SS: työelämä

 

LIITY LIITTOON -LENNÄKIT

Lennäkit on tehty tulostettavaksi työmaiden sosiaalitiloihin sekä jaettavaksi sosiaalisen median tai sähköpostin välityksellä.

ePerehdytys

Yleisperehdytyksen voi suorittaa verkko-oppimisena. Hyväksytty suoritus on voimassa aina vuoden kerrallaan kaikilla työmailla. Suoritusmerkintä tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, josta tieto on helposti työmaalla luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen avulla. Taitorekisteristä voidaan toteuttaa myös integraatio työmaan kulunvalvontajärjestelmään.

ePerehdytys ei kuitenkaan poista työmaalla tapahtuvaa, työmaan erityispiirteisiin ja jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin tehtävää perehdytystä.

Tietoa ePerehdytyksestä

LUOTTAMUSHENKILÖOPPAAT

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT

Valintalomakkeen toimintaohjeineen löydät täältä. Lomakkeen täyttäminen ja palauttaminen on erittäin tärkeää heti valintojen jälkeen!

TSV-valinnat

Työsuojeluvaltuutettujen valintalomakkeen toimintaohjeineen löydät täältä.

VERONUMERO JA KULKULUPA

Tietoa veronumerosta ja kulkulupa-asioista

TAPATURMARISKIT

Tapaturmariskit on hyvä tunnistaa ja jokaisen työntekijän on syytä tarkastaa turvallisuutensa säännöllisesti.

Sairauden/tapaturman sattuessa

KUNTOUTUS

Kuntoutukseen liittyvää tietoa

TYÖTERVEYS

Työterveysasioihin liittyvää tietoa

TYÖHYVINVOINTI

Rakennusalan työhyvinvointitarjotin

TYÖSUOJELU

Malliratkaisut asbestipurkutöihin (Työterveyslaitoksen sivut)

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta
Numerossa palvellaan kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8–16.15. Puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.

TYÖTTÖMYYSTURVA

Rakennusalan työttömyyskassan sivut

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017

Työeläkeuudistus 2017 keskeiset asiat (esitelty luottamusmiesristeilyllä 2015)

VEROILMOITUKSEN TÄYTTÄMINEN

Neuvoja veroilmoitusasioissa saat liiton aluetoimistojen toimitsijoilta.

Tietoa verovähennyksistä ja aiheeseen liittyvät lomakkeet

MUUTA HYÖDYLLISTÄ