Osaston toimihenkilö

Ammattiosastojen syyskokoukset

Syyskokouksen mallityöjärjestys 2019

Ammattiosastojen kevätkokoukset

Kevätkokousten ajankohta ja mallityöjärjestys >>

Osaston mallisäännöt

Toimihenkilövalinnat ja niistä ilmoittaminen

Liiton ammattiosastot valitsevat vuosittain hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varsinaisten tai varajäsenten joukosta taloudenhoitajan.

Valinnoista tulee tehdä osaston toimihenkilöilmoitus

Lomakkeen voi myös hakea aluetoimistosta tai pyytää soittamalla keskustoimiston vaihteeseen 020 774 003. Toimihenkilöilmoituslomake tulee palauttaa 31.12.2019 mennessä osoitteella: Rakennusliitto, PL 307, 00531 Helsinki). Toimihenkilöilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti kotisivujemme kautta ja lähettää oman alueen aluetoimistoon sähköpostitse tai kirjeitse, aluetoimistojen yhteystiedot.

Liittokokouksessa tehtyyn sääntömuutokseen perustuen jäsenmaksupalaute osastolle keskeytetään, mikäli toimihenkilöilmoitusta ei palauteta määräaikaan (31.12.2018) mennessä.

Muutosilmoitus Yhdistysrekisteriin

Nimenkirjoittajien muutoksesta tulee tehdä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Kätevimmin muutos hoituu sähköisesti puheenjohtajan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx.
Ohjeet muutoksen tekemiseen Liittokaistaa käyttäen 96631_liittokaista_ohje_rakennusliitto_ammattiosasto_fi

Paperilla tehtävään ilmoitukseen liitetään kuitti maksusta. Ilmoitusta ei oteta vastaan, ellei maksukuittia ole. Ilmoitus tulee lähettää viikon kuluessa maksamisesta. Maksukuitissa on oltava Yhdistyksen nimi ja rekisterinumero. Ilmoitusmaksu maksetaan PRH:n pankkitilille: Pohjola Pankki Oyj FI5350000121501182. Maksu on 40 € sääntömuutos ja 30 € nimenkirjoittajien muutos.

Vaikka syyskokouksessa valittavan puheenjohtajan ja muun hallituksen toimikausi alkaa vuoden alusta, on järkevää pitää järjestäytymiskokous heti syyskokouksen jälkeen.

Osaston toiminnan lopettaminen

Osaston säännöt on koottu liiton sääntöjen yhteyteen
Säännöt on vahvistettu Rakennusliiton liittokokouksessa toukokuussa 2015.

Ammattiosastojen kevätkokoukset

Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä pidettävässä osaston kevätkokouksessa:
a) käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
b) käsitellään toiminnantarkastajan lausunto
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
d) päätetään mahdollisista muista esille tulevista asioista

Koulutusta ammattiosastojen aktiiveille


Ammattiosaston hallituksen tehtävä on

 • edustaa osastoa ja tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 • kutsua koolle osaston kokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat
 • valvoa osaston kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
 • hoitaa taloutta
 • laatia osaston vuosikertomus ja tilikertomus
 • laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • toteuttaa muut osaston asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

Selkeä työnjako

 • Selkeä tehtävänjako ja toimenkuvat selkeyttävät ja tehostavat hallituksen työskentelyä.
 • Tehtäviä jakava puheenjohtaja ei näänny liialliseen työmäärään.
 • Kannattaa aina sopia kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee.
 • Osallistavat kokousmenetelmät ovat tehokkaita ja sopivat ideointiin.

Osaston tiedotustoiminta

Opas yhdistysten viestintään

Osaston ulkoista ja sisäistä tiedotusta hoitaa hallituksen valisema tiedotusvastaava, joka on useimmin osaston puheenjohtaja tai sihteeri.

Sisäisen tiedotuksen avulla varmistetaan, että jokaisella jäsenellä on tietoa osaston toiminnasta ja tasapuolinen mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Näin saadaan myös aikaan vuorovaikutusta jäsenistön keskuudessa. Tiedotuksen avulla tehdään tavoitteita ja toimintaa tunnetuksi, valvotaan jäsenten etuja sekä hankitaan uusia jäseniä.

Rakennusliiton ammattiosastojen rooli

Rakennusliiton ammattiosastot ovat liiton jäsenyhdistyksiä. Osastot voivat olla paikallisia tai ammattialakohtaisia. Työntekijät kuuluvat ammattiosastonsa kautta Rakennusliittoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto muun muassa

 • valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla;
 • toimii alan työ- ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi;
 • edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä
  kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä.