Järjestönurkkaus

JärjestönurkkausRakennusliitto tiedottaa Järjestönurkkauksessa ajankohtaisia asioista ja tapahtumista, joilla on vaikutusta myös ammattiosastojen toimintaan.
Päivitetty 22.2.2018

  

Yhteiskuntavaikuttamisen
tapahtumat jatkuvat

Viime kevään liittovaltuuston päätöksen pohjalta on liiton organisaatiossa käynnistetty hanke yhteiskuntavaikuttamisen tehostamiseksi. Hankkeen toiminnallinen slogan on: JÄRJESTÄYDY, OSALLISTU, ÄÄNESTÄ, VAIKUTA. Haastamme hankkeeseen mukaan myös kaikki ammattiosastot ja aluejärjestöt.

Olemme keskitetysti tilanneet tapahtumatelttoja tykötarpeineen ja jakomateriaalia tori- ja työmaatilaisuuksia varten. Aluejärjestöjen hallituksilta olemme pyytäneet alueen toiminnoista talousarviolla varustettuja toiminta- ja tilaisuuskohtaisia suunnitelmia. Suunnitelmat tulee toimittaa järjestöpäällikkö Jukka Asikaiselle, joka koostaa esitykset johtoryhmän päätettäväksi ja koordinoi hankkeen kokonaiskustannuksia. Ammattiosastojen puuhaihmisten toivomme olevan aktiivisia aluetason ideoinnissa ja hankkeen tilaisuuksien toteutuksessa.

Rakennusliiton 24. liittokokous järjestetään
Helsingissä 24.-26.5.2019

Valmistautuminen keväällä 2019 pidettävään liittokokoukseen on jo käynnistynyt. Yhdistyslaki ja liiton säännöt määrittävät pääpiirteittäin liittokokoukseen valmistautumista. Yksityiskohtaisemmin liittokokousvaaleista ja niiden ajankohdasta määritetään liittovaltuuston keväällä 2018 käsiteltäväksi ja päätettäväksi tulevalla vaalijärjestyksellä ja siihen pohjautuvalla myöhemmin nimettävän keskusvaalilautakunnan antamalla ohjeistuksella.

Oleellista on, että ehdokasasettelulla ja vaalien teknisellä toteutuksella saamme äänestysaktiivisuutta nousemaan edelliskertaisesta. Toivon, erityisesti jäsenkunnan nuoremman polven oivaltavan äänioikeuden merkityksen aiempaa paremmin niin yhteiskunnallisissa kuin liiton sisäisissä vaaleissa.

Jukka Asikainen
järjestöpäällikkö

Työntekijäedustajavalinnat
on oltava kunnossa

  • Työntekijöiden edustajat on valittu kaikkiin alalla vakiintuneesti toimiviin yrityksiin.
  • Hoidetaan valinnat kuntoon myös kaikkiin talonrakennusalan työkohteisiin, joihin työturvallisuuslaki edellyttää valitsemaan kohdekohtaisen työsuojeluvaltuutetun (>10 työntekijää tai useampi kuin yksi urakoitsija). Valittu työsuojeluvaltuutettu nimetään samalla työkohteen yhteysmieheksi.

Valintalomakkeen toimintaohjeineen löydät täältä. Lomakkeen täyttäminen ja palauttaminen on erittäin tärkeää heti valintojen jälkeen!

 

Koulutustarjontaa luottamustehtävissä toimiville

Liiton tapahtumakalenteri

Rakennusliiton ammattiosastot ja niiden kotisivulinkit

 

Rakennusliiton jäsenyys on
osa ammattilaisuutta

  • Käydään alan työyhteisöissä avointa keskustelua järjestäytymisen ja työsuhteen vähimmäisehtojen merkityksestä. Tähän keskusteluun tulee ottaa mukaan myös aliurakointi- ja vuokrafirmojen työntekijät.
  • Keskustelua on hyvä jatkaa myös yhteiskunnallisesta osallistumisesta/vaikuttamisesta.  – Eikö sillä todellakaan ole väliä, mihin suuntaan 100-vuotiasta Suomea ollaan ohjaamassa?
  • Järjestäytyminen on entistäkin helpompaa, koska sen voi tehdä nyt ilman paperilomakkeita, jopa älypuhelimella sähköisesti suoraan liiton järjestelmään. Hakemuksen täyttänyt henkilö saa järjestelmästä tarvittavat vahvistusviestit omaan sähköpostiosoitteeseensa. Jos vahvistusta ei tule, kannattaa sähköpostin roskapostikansio aina tarkistaa kaiken varalle.

 

Taustatukea, perehdytystä ja
kursseja luottamushenkilöille

  • Yritys- ja työkohdetason luottamushenkilöt saavat tarvitsemansa taustatuen oman työyhteisön muilta järjestäytyneiltä työntekijöiltä sekä ammattiosastoltaan.
  • Luottamushenkilöt saavat viipymättä liiton aluetoimitsijalta henkilökohtaisen perehdytyksen tehtäväänsä.
  • Aluetoimistot järjestävät säännöllisesti iltapäivän mittaisia perehdytys/tiedotus/koulutustilaisuuksia ajankohtaisista teemoista luottamushenkilöille.
  • Työntekijöiden edustajilla on oikeus osallistua tehtävänsä edellyttämään koulutukseen työajalla ja täydellä palkalla. Liitto järjestää säännöllisesti koulutusta luottamushenkilöille.
  • Liiton henkilökunta niin alueilla kuin keskustoimistossakin on jäsenten, erityisesti luottamustehtäviä hoitavien jäsenten, tukena.