Järjestönurkkaus

JärjestönurkkausRakennusliitto tiedottaa Järjestönurkkauksessa ajankohtaisia asioista ja tapahtumista, joilla on vaikutusta myös ammattiosastojen toimintaan.
Päivitetty 9.3.2017

 

 

 

Rakennusliiton sääntöjen 3 § mukaisesti liiton tehtävänä on puolustaa, valvoa ja parantaa alojemme työntekijöiden ja toimihenkilöiden asemaa työmarkkinoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Mahdollisen hyvän ja tasaisen työllisyyden turvaaminen rakennusalan ammattilaisille on luonnollisesti tavoitteemme.

Työssä ollessa tulee työsuhteen ehtojen olla kunnossa. Ammattilaisen tulee tulla toimeen työstään saamalla ansioilla. Työsuhteen minimiehdot (palkkaus, työaikamääräykset, arkipyhät, sairausajan palkkamääräykset, vuosilomat, työsuhdeturva jne. määrittyvät työlainsäädännön ja ennen muuta alakohtaisten yleissitovien työehtosopimusten kautta. Tätä työehtosopimusten yleissitovuutta on voimakkaasti viime aikoina kyseenalaistettu.

Silloin, kun työvoimasta on erityisen kova kysyntä, tulee sille määrittää sen mukaisesti myös käypä hinta. Tätä minimiehdot ylittävää palkanosaa kutsutaan liukumaksi. Sama lainalaisuus on muillakin tuotantokustannuksilla, kuin myös yritysten tuloskehityksellä.

Kun työtä ei ole tarjolla tai sitä ei iän tai terveyden takia pysty tekemään, tulee sosiaalisten turvaverkkojen olla kunnossa.

Ollaksemme uskottava toimija työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa ja kyetäksemme toimimaan sääntöjemme edellyttämällä tavalla, meillä pitää olla kone kunnossa.

 • Rakennusalan ammattilaiset ja alalle opiskelevat kuuluvat Rakennusliittoon.
 • Työntekijöiden edustajat on valittu yrityksiin ja työkohteisiin.
 • Luottamushenkilöiden tukijärjestelmät perehdytys/valmennus/koulutus kunnossa.
 • Liiton henkilökunta niin alueilla kuin keskustoimistossa ovat jäsenten, erityisesti luottamustehtäviä hoitavien jäsenten, tukena.
 • Ammattiosastot perusyhdistyksinä toimivat ja tiedottavat tehokkaasti toiminnastaan.

Kuntavaalit 9.4.2017

 • Rakentaja-lehden tietoon tulleita Rakennusliiton jäseniä on ehdolla valtuustoihin yhteensä 111 kaikkiaan 69 kunnassa.
  Rakentajaehdokkaat vuoden 2017 kuntavaaleissa
 • Rakentajien edun mukaista on, että kunnallisessa päätöksenteossa on mukana henkilöitä, jotka tuntevat rakentajaperheen arjen ja miksei myös juhlan. Parhaiten sen luonnollisesti tuntevat rakentajat itse.
 • Rakentajat ja laajemminkin ”duunaripalkansaajat” ovat olleet varsin laiskoja äänestäjiä vaaleissa kuin vaaleissa. Se näkyy luonnollisesti vaalien tuloksissa. Käännetään nyt kelkka – äänestetään ja kehotetaan kaveriakin äänestämään.
 • Lisätietoa kuntavaaleista
  http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kunnallisvaalit.html

 

Osastojen kevätkokouksia vielä maaliskuussa

 • Ammattiosastot pitävät sääntömääriset kevätkokouksensa 1.1.–31.3. välisenä aikana. Kevätkokouksessa käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus sekä tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta. Kokouksessa päätetään, toiminnantarkastajan lausunnon kuulemisen jälkeen, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  Mallityöjärjestys – kevätkokous 2017 (pdf)
  Mallityöjärjestys – kevätkokous 2017 (Word)
  Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on tasavertainen oikeus osallistua sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Jäsenillä on myös oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja vastuullisista toimijoista.
 • Seuraa oman yhdistyksesi ilmoittelua Rakentajassa ja/tai osaston kotisivuilla ja lähde mukaan osastosi toimintaan.

Liiton tapahtumakalenteri

Rakennusliiton ammattiosastot ja niiden kotisivulinkit

Jukka Asikainen
järjestöpäällikkö