Järjestönurkkaus

JärjestönurkkausRakennusliitto tiedottaa Järjestönurkkauksessa ajankohtaisia asioista ja tapahtumista, joilla on vaikutusta myös ammattiosastojen toimintaan.
Päivitetty 1.6.2017

 

 

Rakennusliiton sääntöjen 3 § mukaisesti liiton tehtävänä on puolustaa, valvoa ja parantaa alojemme työntekijöiden ja toimihenkilöiden asemaa työmarkkinoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Mahdollisen hyvän ja tasaisen työllisyyden turvaaminen rakennusalan ammattilaisille on luonnollisesti tavoitteemme.

Työssä ollessa tulee työsuhteen ehtojen olla kunnossa. Ammattilaisen tulee tulla toimeen työstään saamalla ansioilla. Työsuhteen minimiehdot (palkkaus, työaikamääräykset, arkipyhät, sairausajan palkkamääräykset, vuosilomat, työsuhdeturva jne. määrittyvät työlainsäädännön ja ennen muuta alakohtaisten yleissitovien työehtosopimusten kautta. Tätä työehtosopimusten yleissitovuutta on voimakkaasti viime aikoina kyseenalaistettu.

Silloin, kun työvoimasta on erityisen kova kysyntä, tulee sille määrittää sen mukaisesti myös käypä hinta. Tätä minimiehdot ylittävää palkanosaa kutsutaan liukumaksi. Sama lainalaisuus on muillakin tuotantokustannuksilla, kuin myös yritysten tuloskehityksellä.

Kun työtä ei ole tarjolla tai sitä ei iän tai terveyden takia pysty tekemään, tulee sosiaalisten turvaverkkojen olla kunnossa.

Ollaksemme uskottava toimija työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa ja kyetäksemme toimimaan sääntöjemme edellyttämällä tavalla, meillä pitää olla kone kunnossa.

Rakennusalan ammattilainen kuuluu Rakennusliittoon

  • Jokainen liittoon järjestäytymätön työntekijä heikentää liiton edunvalvonnallista voimaa, joten järjestäytyminen ei tästä näkökulmasta katsoen ole yksityisasia. Pidetään Rakennusalan ammattilainen kuuluu Rakennusliittoon – teema säännöllisesti esillä työyhteisöissä.
  • Järjestäytyminen on entistäkin helpompaa, koska sen voi tehdä nyt ilman paperilomakkeita, jopa älypuhelimella sähköisesti suoraan liiton järjestelmään. Hakemuksen täyttänyt henkilö saa järjestelmästä tarvittavat vahvistusviestit omaan sähköpostiosoitteeseensa. Jos vahvistusta ei tule, kannattaa sähköpostin roskapostikansio aina tarkistaa kaiken varalle.

Työntekijäedustajavalinnat kuntoon

  • Työntekijöiden edustajat on valittu kaikkiin alalla vakiintuneesti toimiviin yrityksiin.
  • Hoidetaan valinnat kuntoon myös kaikkiin talonrakennusalan työkohteisiin, joihin työturvallisuuslaki edellyttää valitsemaan kohdekohtaisen työsuojeluvaltuutetun (>10 työntekijää tai useampi kuin yksi urakoitsija). Valittu työsuojeluvaltuutettu nimetään samalla työkohteen yhteysmieheksi.

Taustatukea, perehdytystä ja kursseja luottamushenkilöille

  • Yritys- ja työkohdetason luottamushenkilöt saavat tarvitsemansa taustatuen oman työyhteisön muilta järjestäytyneiltä työntekijöiltä sekä ammattiosastoltaan.
  • Luottamushenkilöt saavat viipymättä liiton aluetoimitsijalta henkilökohtaisen perehdytyksen tehtäväänsä.
  • Aluetoimistot järjestävät säännöllisesti iltapäivän mittaisia perehdytys/tiedotus/koulutustilaisuuksia ajankohtaisista teemoista luottamushenkilöille.
  • Työntekijöiden edustajilla on oikeus osallistua tehtävänsä edellyttämään koulutukseen työajalla ja täydellä palkalla. Liitto järjestää säännöllisesti koulutusta luottamushenkilöille.
  • Liiton henkilökunta niin alueilla kuin keskustoimistossakin on jäsenten, erityisesti luottamustehtäviä hoitavien jäsenten, tukena.

Kesä ja kesälomat on jo ovella, vaikkei ei sitä säiden puolesta herkästi uskoisi. Rentouttavaa lomaa ja kesää kaikille! Hyödyntäkää Rakennusliiton tarjoamia jäsenetuja myös lomaillessanne.

Koulutustarjontaa luottamustehtävissä toimiville

Liiton tapahtumakalenteri

Rakennusliiton ammattiosastot ja niiden kotisivulinkit

Jukka Asikainen
järjestöpäällikkö