Järjestönurkkaus

JärjestönurkkausRakennusliitto tiedottaa Järjestönurkkauksessa ajankohtaisia asioista ja tapahtumista, joilla on vaikutusta myös ammattiosastojen toimintaan.
Päivitetty 10.9.2018

  

Järjestöllisesti vilkas syksy edessä

Ministeriöiden virkamieskoneisto työstää parasta aikaa hallituksen toimeksiannosta esitystä henkilöperusteisen irtisanomissuojan heikentämiseksi alle 20 hengen yrityksissä.

Valmistelussa on edelleen myös ’aktiivimalli kakkoseksi’ kutsuttu hanke, jonka perusideana on saada, rankaisukarensseja keppinä käyttämällä, mukavuudenhaluiset laiskat työttömät aiempaa aktiivisemmin hakemaan töitä.

”Nyt riittää!”, totesi keskusjärjestö SAK keväällä.
– Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Koska hallitus, pääministeri Sipilän johdolla, on ottanut selkeän roolin Suomen yrittäjät ry:n asianajajana työmarkkina-asioissa, on ammattiyhdistysliikkeen aktivoiduttava yhteiskuntapoliittisissa kysymyksissä. Nyt syksyllä on viestittävä selkeästi, että kaavaillut heikennykset eivät kerta kaikkiaan käy. Mikäli hallitus niistä itsepintaisesti pitää kiinni, on tarvittaessa turvauduttava järjestölliseen joukkovoimaan niiden torjumiseksi.

SAK on kutsunut jäsenliittojensa hallintojen jäsenet lokakuun alussa järjestettävään yhteiskokoukseen pohtimaan toimintastrategiaa porukalla. Pitkällä tähtäimellä yhteiskunnallisen edunvalvonnan suuri haaste on saada poliittinen ilmapuntari kääntymään tulevan vuoden yhteiskunnallisissa vaaleissa. Palkansaajaväki pitää yksinkertaisesti saada äänestämään oman etunsa vuoksi.

Aika asettaa ehdokkaita liittokokousvaaleihin

Meillä rakentajilla on edessämme myös oma liittokokouksemme ja siihen liittyvät vaalimme. Vaalien ehdokasasettelu alkaa Rakentaja-lehdessä 14.9.2018 julkaistun kokouskutsun myötä ja jatkuu tästä eteenpäin kolmen kuukauden ajan.

Pohtikaapa työyhteisöissänne, kuka teistä lähtee ehdolle. Tilaa ehdokaslistoilla on entistä enemmän, sillä vaalijärjestyksestä on poistettu vaaliliiton ehdokkaiden enimmäismäärä. Riittää, että ilmoitat/ilmoitatte ehdokkuushalukkuudesta jollekin Rakennusliiton toimitsijoista ja täytätte ehdokaslomakkeen. Ehdokkuudet vahvistetaan sitten ammattiosastojen syyskokouksissa.

Liittokokous on sääntömääräisesti Rakennusliiton ylin päätöksentekoelin. Rakennusliiton 24. liittokokous järjestetään Helsingissä 24.– 26.5.2019. Edustajat kokoukseen valitaan suhteellisilla vaaleilla, jotka käydään 25.2.–10.3.2019 välisenä aikana.

Hyvää ja aktiivista syyskautta!

Jukka Asikainen
järjestöpäällikkö

Rakennusliiton liittokokoussivusto

Liittokokoukseen liittyviä asioita, aikatauluja ja lomakkeita päivitetään erilliselle liittokokoussivustolle syksyn ja kevään mittaan yli kokouksen.
Sivuston osoite on: https://liittokokous.rakennusliitto.net/

***************

Työntekijäedustajavalinnat
on oltava kunnossa

  • Työntekijöiden edustajat on valittu kaikkiin alalla vakiintuneesti toimiviin yrityksiin.
  • Hoidetaan valinnat kuntoon myös kaikkiin talonrakennusalan työkohteisiin, joihin työturvallisuuslaki edellyttää valitsemaan kohdekohtaisen työsuojeluvaltuutetun (>10 työntekijää tai useampi kuin yksi urakoitsija). Valittu työsuojeluvaltuutettu nimetään samalla työkohteen yhteysmieheksi.

Valintalomakkeen toimintaohjeineen löydät täältä. Lomakkeen täyttäminen ja palauttaminen on erittäin tärkeää heti valintojen jälkeen!

 

Koulutustarjontaa luottamustehtävissä toimiville

Liiton tapahtumakalenteri

Rakennusliiton ammattiosastot ja niiden kotisivulinkit

 

Rakennusliiton jäsenyys on
osa ammattilaisuutta

  • Käydään alan työyhteisöissä avointa keskustelua järjestäytymisen ja työsuhteen vähimmäisehtojen merkityksestä. Tähän keskusteluun tulee ottaa mukaan myös aliurakointi- ja vuokrafirmojen työntekijät.
  • Keskustelua on hyvä jatkaa myös yhteiskunnallisesta osallistumisesta/vaikuttamisesta.  – Eikö sillä todellakaan ole väliä, mihin suuntaan 100-vuotiasta Suomea ollaan ohjaamassa?
  • Järjestäytyminen on entistäkin helpompaa, koska sen voi tehdä nyt ilman paperilomakkeita, jopa älypuhelimella sähköisesti suoraan liiton järjestelmään. Hakemuksen täyttänyt henkilö saa järjestelmästä tarvittavat vahvistusviestit omaan sähköpostiosoitteeseensa. Jos vahvistusta ei tule, kannattaa sähköpostin roskapostikansio aina tarkistaa kaiken varalle.

 

Taustatukea, perehdytystä ja
kursseja luottamushenkilöille

  • Yritys- ja työkohdetason luottamushenkilöt saavat tarvitsemansa taustatuen oman työyhteisön muilta järjestäytyneiltä työntekijöiltä sekä ammattiosastoltaan.
  • Luottamushenkilöt saavat viipymättä liiton aluetoimitsijalta henkilökohtaisen perehdytyksen tehtäväänsä.
  • Aluetoimistot järjestävät säännöllisesti iltapäivän mittaisia perehdytys/tiedotus/koulutustilaisuuksia ajankohtaisista teemoista luottamushenkilöille.
  • Työntekijöiden edustajilla on oikeus osallistua tehtävänsä edellyttämään koulutukseen työajalla ja täydellä palkalla. Liitto järjestää säännöllisesti koulutusta luottamushenkilöille.
  • Liiton henkilökunta niin alueilla kuin keskustoimistossakin on jäsenten, erityisesti luottamustehtäviä hoitavien jäsenten, tukena.